Kuva rakennekatselmus

Rakentajalle

Roolit ja tehtävät rakentamisessa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tehtävänä on huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Suunnittelijat vastaavat suunnitelmien oikeellisuudesta ja siitä, että suunnitelmat ovat lakien ja asetuksien mukaisia. Työnjohtajat vastaavat, että työ tehdään suunnitelmien sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Rakennusvalvonnan tehtävä rakentamisessa on valvoa rakentamista yleisen edun kannalta ja pyrkiä edistämään laadukasta, turvallista ja terveellistä rakentamista omalta osaltaan.