Kuva saostuskaivo

Jätevesien käsittely

Jätevesien käsittely haja-asutusalueilla

Jokaisella kiinteistöllä tulee olla kirjallinen selvitys sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistöllä syntyvien jätevesien käsittelyjärjestelmästä. Jätevesien käsittelyä ohjaa ympäristönsuojelulaki ja Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräykset.

Vaatimukset koskevat uudisrakentamista sekä sellaista rakennuksen peruskorjausta, joka vaatii rakennusluvan tai toimenpideluvan.

Asiantuntijan laatimat jätevesisuunnitelmat ja jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamistapaselostus tulee toimittaa rakennuslupahakemuksen yhteydessä lupapisteeseen.

Vanhojen järjestelmien korjaamisesta tulee tehdä toimenpidelupahakemus rakennusvalvontaan.

Hämeenkyrön kunnan ympäristösuojelumääräyksistä, tämän sivuston alaosasta, löydät tarkemmin tietoa esim. jätevesien purkupaikan suojaetäisyyksiä sekä tehostetun käsittelyn alueet.

Poimintoja Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä:

Jätevettä ei saa johtaa tai imeyttää maahan pohjavesialueilla. Pohjavesialueilla vaihtoehtoina on usein kunnan viemäriin liittyminen tai umpikaivo.

Rantavyöhykkeellä edellytetään WC-vesille umpikaivoa hälytysjärjestelmineen. Rantavyöhyke ulottuu 100m etäisyydelle järven, joen tai muun vesistön rantaviivasta.

Opastusta käsittelyjärjestelmän valintaan

Suomen ympäristökeskus ylläpitää ns. puhdistamosivustoa erilaisista markkinoilla tarjolla olevista laitteistoista ja niiden puhdistustuloksista. Suomen vesiensuojeluyhdistysten liiton ylläpitämä Opas jätevesien maailmaan avustaa myös kiinteistökohtaisen järjestelmän valinnassa. Lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen sivuille on kerätty Pirkanmaan alueella toimivien suunnittelijoiden yhteystietoja.

Jätevesien käsittelyyn ja asetuksen vaatimukset täyttäviä ratkaisuja on useita. Jätevesijärjestelmän valinta tulee tehdä aina kiinteistökohtaisesti, koska järjestelmään vaikuttavat kiinteistön yksilölliset olosuhteet ja käyttötarpeet. Asiantunteva suunnittelija osaa valita kiinteistölle sopivan järjestelmän.

Jätevesijärjestelmän valintaan liittyviä neuvoja antaa myös kunnan ympäristötarkastaja ja rakennusvalvonta.