Kuva Energiatehokas rakentaminen

Energiatehokas rakentaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvä pystyy vaikuttamaan omilla valinnoillaan merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen, ekologisuuteen ja rakentamisen hiilijalanjälkeen. Oikea hetki tehdä valintoja on jo ennen tontin hankintaa, mutta viimeistään suunnitteluvaiheessa, ennen rakentamisen aloittamista. Jälkikäteen tehtävät muutokset ovat usein hankalia toteuttaa ja kalliita.

Esimerkkejä ratkaisuista, joilla voi vaikuttaa rakennuksen energiatehokkuuteen, ekologisuuteen ja rakentamisen hiilijalanjälkeen:

  • Rakennuspaikan valinta: Helposti perustettava maaperä pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun ei tarvita perustusten paalutusta tai mittavia massanvaihtoja.
  • Rakennuksen suunniteltu käyttöikä on isossa roolissa. Rakentamisessa tulee suosia kestäviä materiaaleja ja toisaalta mahdollistaa rakenteiden uusiminen rakennusta purkamatta.
  • Puurakentaminen on rakentamisen hiilijalanjäljen kannalta usein hyvä vaihtoehto.
  • Lämmitysjärjestelmän valinta on merkittävässä roolissa energiatehokkuuden kannalta. mm. maalämpö on usein hyvä vaihtoehto.
  • Rakennuksen katon oikea suunta mahdollistaa aurinkokeräimien tehokkaan käytön.
  • Sähköliittymä mitoitetaan riittämään myös sähköauton pikalatauspisteelle.
  • Rakennuksen viilennystarvetta voidaan vähentää erilaisilla rakenneratkaisuilla, kuten markiiseilla ja istutuksilla.
  • Suunnittelussa voidaan energiatehokkuus huomioida myös tekemällä määräyksiä paremmat lämmöneristeet, valita energiatehokkaammat ikkunat sekä panostaa ilmanvaihdon tehokkaaseen lämmöntalteenottoon.
  • Tiivis rakennus parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, mutta myös parantaa sisäilman laatua ja rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Rakentamisen aikana pystytään vaikuttamaan merkittävästi rakennuksen ilmatiiveyteen ilman suuria lisäkustannuksia, kun tehdään oikeita rakenneratkaisuja ja materiaalivalintoja sekä tehdään työ huolella ja huolehditaan tarkastuksista. Rakennuksen ilmatiiveys pystytään todentamaan tiiveysmittauksella.

Energiatehokkuutta voi parantaa myös korjausrakentamisen yhteydessä. Tällöin tulee huomioida, että muutoksia tulee aina tarkastella kokonaisuutena, jossa kaikki eri osat – rakenteet, lämmitys ja ilmanvaihto – vaikuttava toisiinsa.

Ammattitaitoiset suunnittelijat ja työnjohtajat ovat avain onnistuneeseen lopputulokseen.

Käytä korjauskohteessa apuna aina korjausrakentamiseen erikoistunutta suunnittelijaa.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut ratkaisut pienentävät hiilijalanjälkeä ja säästävät pitkällä aikavälillä käyttökustannuksissa