kuvassa on suojakypärä

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Työsuojeluviranomainen (Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualue) valvoo työturvallisuuden toteutumista rakentamisessa.

Työsuojeluviranomainen on julkaissut Pientalorakennuttajan työturvallisuusoppaan, jossa kerrotaan pientalotyömaiden vastuista ja vaaroista.