Kuva Valmennuspalvelut

Työllisyyspalvelut

Valmennuspalvelut

Vastuu valmennuspalveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut:

Pirkanmaan hyvinvointialue – pirha.fi

Valmennuspalvelut sisältävät työ-, yksilö- ja ryhmävalmennusta. Valmennuksessa keskiössä ovat asiakkaiden tavoitteet ja toiveet valmennuksen suhteen. Asiakkaalle tehdään yksilöllinen suunnitelma oman työvalmentajan kanssa.

Työvalmennusta järjestetään työpajalla, kunnan muissa yksiköissä sekä paikallisissa yrityksissä ja yhdistyksissä. Valmennuksessa on mahdollista liittää ammatillisia opintoja sekä suorittaa tutkintojen osia.

Valmennusta voidaan toteuttaa työkokeiluna, kuntouttavana työtoimintana, sosiaalisena kuntoutuksena, tuettuna työnä, työharjoitteluna tai koulutussopimuksella. Erilaiset ryhmävalmennukset (mm. liikunta- tai luontoryhmä) ovat myös tarjolla kaikille asiakkaille.

Työvalmennus Virta

Työvalmennus Virran toiminnan järjestäminen siirtyy kunnan vastuulta Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut:

Pirkanmaan hyvinvointialue – pirha.fi

Työvalmennus Virrassa on mahdollisuus tutustua erilaisiin käytännön töihin. Virta tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön sekä mahdollisuuden tutkinnonosien suorittamiseen.

Verhoilu- ja korjausompelu

Ompelu- ja verhoilutöissä tehdään huonekalujen verhoilua, korjausompelua sekä suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita kierrätyksen myymälään.

Puu- ja pintakäsittely

Työvalmennus Virran työpajalla tehdään puutöitä. Valmistamme uusia ja entisöimme vanhaa. Ruiskumaalaamossa pintakäsittelemme ovia, keittiökalusteita, pöytiä ym. Tekemisen mahdollisuuksia on monia.

Työvalmennus Kuohu

Työvalmennus Kuohun toiminnan järjestäminen siirtyy kunnan vastuulta Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut:

Pirkanmaan hyvinvointialue – pirha.fi

Työvalmennus Kuohussa on keittiö -ja puhtaanapidon työtoimintaa. Asiakkailla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta keittiö- tai puhtaanapitoalalta tullessaan Kuohuun, koska työtoiminnassa opitaan tarvittavat taidot.

Puhtaanapito

Puhtaanapidossa tehdään työllisyyspalveluiden tilojen perussiivousta. Kuohu tarjoaa mahdollisuuden tutkinnonosien suorittamiseen.

Kuohun keittiö

Työvalmennus Kuohussa on keittiö- ja siivousalan työtoimintaa. Kuohussa on tarjolla aamiainen ja lounas sekä iltapäiväkahvit työpajan asiakkaille.
Keittiö on jakelukeittiö, jonka työtehtäviä ovat aamiaisen valmistelu, lounaan esille laitto sekä valmistelut ja muut keittiön tehtävät, kuten tiskien hoitaminen.

Starttivalmennus

Nuorten starttipaja toimii Nuorisokeskus Prikassa ja on tarkoitettu pääosin koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville, omaa suuntaansa etsiville 16-29 -vuotiaille hämeenkyröläisille nuorille.

Ota yhteyttä

starttivalmentaja

Maija Vuolle

041 730 4022

starttivalmentaja

Lauri Virtanen

040 133 1316

Työvalmennus Pyörre

Työvalmennus Pyörteen toiminnan järjestäminen siirtyy kunnan vastuulta Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023.

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivut:

Pirkanmaan hyvinvointialue – pirha.fi

Pyörre tarjoaa työtoimintaa täsmätyökykyisille ja kehitysvammaisille. Työtoiminta on osa-aikaista, jokaiselle räätälöidään elämäntilanteeseen sopiva palvelukokonaisuus. Lisäksi tarjotaan osallisuutta tukevaa ja toimintakykyä ylläpitävää ryhmä- ja yksilövalmennusta.

Työhönvalmennuksella tähdätään avoimille työmarkkinoille. Työllistymisen tueksi tarjotaan voimavaralähtöistä työelämävalmiuksia tukevaa ryhmä- ja yksilövalmennusta.

Job Center-pilotointi

Hallituksen työkykyohjelman mukaisen job center-pilotoinnin tarkoituksena on tukea osatyökykyisten työllistymisen menetelmiä. Työtoiminta toteutuu kunnan yksiköissä ja yrityksissä sisältäen työhönvalmentajan tarvittavan läsnäolon ja jatkuvan tuen.

Työhönvalmentava työharjoittelu/avotyötoiminta

Työhönvalmentava työharjoittelu ja avotyötoiminta järjestetään työpajan ulkopuolella tavallisilla työpaikoilla. Sopijapuolina ovat työllisyyspalvelut ja harjoittelupaikan tarjoaja. Harjoittelija on työtoiminnan asiakas ja näin ollen he eivät ole työsuhteessa, vaan osallistuvat työhön kunnan sosiaalihuollon asiakkaina. Työhönvalmentava työharjoittelu on määräaikaista ja tavoitteellista, eli sen tulisi johtaa palkalliseen työsuhteeseen.

Työtoiminta

Pyörteessä järjestetään työtoimintaa, joka tukee asiakkaiden jo opittuja työelämätaitoja, vahvistaa sosiaalisuutta ja ylläpitää elämänrytmiä. Toimintakykyä arvioidaan tavoitekeskusteluilla ja yhdessä sovituilla vastuutehtävillä.

Tuettu työ

Tuettu työ on työhönvalmentajan tukemaa työsuhteista palkkatyötä tavallisella työpaikalla. Työhönvalmentaja on tukena työllistymisen kaikissa vaiheissa ja on maksutonta työllistyjälle ja työnantajalle. Työn tekeminen perustuu työsuhteeseen, jossa sopijaosapuolina ovat työnantaja ja työntekijä. Työllistymiset ja palkkatuki räätälöidään aina tapauskohtaisesti.