2024 Neidonniityn alueen asemakaava, Sasin pienet pientalotontit

Tulossa 2024 Neidonniityn alueen asemakaava, Sasin pienet pientalotontit

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 13.3.2023 § 63 Neidonniityn alueen asemakaavan luonnosten nähtäville asettamisesta sekä lausuntojen pyytämisestä MRL 62 § ja MRA 30 § mukaisesti. Kaavoitus koskee kiinteistöjä 108-415-3-27 Aalto, 108-415-3-51 Lehmoo, 108-417-2-18 Lepistö ja 108-417-2-54 Lehtopuro. Alue on pinta-alaltaan n. 1,4 ha ja sijaitsee Sasissa Mäkihuidantien varressa.

Kaavaluonnoksissa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueille 8-10 rakennuspaikkaa. Kaavoituksen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 aikana. Tontit tulevat myyntiin alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024.

Kaavoitusta voi seurata alla olevasta linkistä