2024 Neidonniityn alueen asemakaava, Sasin pienet pientalotontit

Tulossa 2024 Neidonniityn alueen asemakaava, Sasin pienet pientalotontit

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 19.2.2024 § 3. Asemakaava on tullut voimaan 17.4.2024 annetulla kuulutuksella. Alue sijaitsee Sasissa Mäkihuidantien varressa.

Asemakaavoitettava alue sijoittuu Hämeenkyrön Sasin kylään. Suunnittelualue on
peltoa ja sen ympärillä on asutusta. Suunnittelualueelta on Tampereentietä pitkin
noin 14 kilometriä Hämeenkyrön kirkonkylälle ja noin 28 kilometriä Tampereelle.Kaavassa alueelle on osoitettu erillispientalojen korttelialueille 8-10 rakennuspaikkaa.
Tontit tulevat myyntiin alustavan suunnitelman mukaan syksyllä 2024.