Ilmakuvat kohti h.kyrön ympyrää

Varausmenettely

 1. Varausmenettelynä käytetään jatkuvaa hakumenettelyä, jossa tontteja varataan sitä mukaan kun varauksia saapuu.
 2. Tontti varataan kunnan karttapalvelussa täyttämällä varaushakemus.
 3. Tontteja voi varata omatoimiset rakentajat sekä myyntiin rakentavat.
 4. Tonttien varausmaksu on 500 €.
 5. Varausmaksu on maksettava kunnasta lähetettävän laskun mukaisesti.
 6. Tontista tehdään varaus- ja myyntipäätös, kun varausmaksu on maksettu.
 7. Tontin varaus on voimassa 6 kuukautta varauspäätöksestä.
 8. Varaaja voi hakea varauksen jatkamista 3 kuukautta. Varauksen jatkamisesta laskutetaan 300 €. Varausajan jatkamista voi hakea kaksi kertaa peräkkäin. (Varausaika voi olla enintään vuoden)
  Jokaisen varausajan jatkamisesta laskutetaan 300€. Jatkovaraus on tehtävä ennen varsinaisen varausajan päättymistä. Jatkovarausmaksu ei ole osa kauppahintaa.
 9. Maksettu varausmaksu on osa kauppahintaa.
 10. Tontin varaaja on oikeutettu perumaan varauksen. Peruminen tulee tehdä kirjallisena. Varausmaksua ei palauteta vaan se peritään käsittely ym. varauksesta aiheutuneina kuluina.
 11. Kauppakirja tontista on tehtävä ennen varausajan päättymistä. Ellei kauppaa ole tehty tai haettu varauksen jatkamista ennen varausajan päättymistä, katsotaan varaus rauenneeksi.