Varausmenettely

 1. Varausmenettelynä käytetään jatkuvaa hakumenettelyä, jossa tontteja varataan sitä mukaan kun varauksia saapuu.
 2. Tontti varataan kunnan karttapalvelussa täyttämällä varaushakemus.
 3. Tontteja voi varata omatoimiset rakentajat sekä myyntiin rakentavat.
 4. Tonttien varausmaksu on 500 €.
 5. Varausmaksu on maksettava kunnasta lähetettävän laskun mukaisesti.
 6. Tontista tehdään varaus- ja myyntipäätös, kun varausmaksu on maksettu.
 7. Tontin varaus on voimassa yhden vuoden varauspäätöksestä.
 8. Varaaja voi hakea varauksen jatkamista yhdellä vuodella (varausaika voi olla enintään kaksi vuotta). Varauksen jatkamisesta laskutetaan 300 €.
 9. Maksettu varausmaksu on osa kauppahintaa.
 10. Tontin varaaja on oikeutettu perumaan varauksen. Peruminen tulee tehdä kirjallisena. Varausmaksua ei palauteta vaan se peritään käsittely ym. varauksesta aiheutuneina kuluina.
 11. Kauppakirja tontista on tehtävä ennen varausajan päättymistä. Ellei kauppaa ole tehty tai haettu varauksen jatkamista ennen varausajan päättymistä, katsotaan varaus rauenneeksi.