Kuvassa kädet

Myyntiperusteet ja hinnoittelu

Kunta laatii kauppakirjat.

Ostaja vastaa seuraavista kauppaan liittyvistä kuluista ja velvoitteista: kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudon hakeminen ja tontin lohkomiskulut. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten mukaisen asuinrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupasta käyttöönottovalmiuteen.

Mahnalan, Ahrolantien ja Ali-Niskalan asemakaava-alueilla tonteilla on vähintään 120 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite. Kyröskoskenharjun asemakaava-alueella tonteilla on vähintään 100 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite. Mahnalan tonttien hinnat sisältävät kunnanhallituksen 22.8.2016, 76 § mukaisen viemäröinnin rakentamiskustannuksen.

Sopimussakko on kaksi kertaa kauppahinta, mikäli ostaja ei täytä rakentamisvelvoitetta tai luovuttaa tontin rakentamattomana kolmannelle ilman kunnan suostumusta.