Kuvassa kädet

Myynti- ja vuokrausperusteet ja hinnoittelu

Kunta laatii kauppakirjat.

Ostaja vastaa seuraavista kauppaan liittyvistä kuluista ja velvoitteista: kaupanvahvistajan palkkio, lainhuudon hakeminen ja tontin lohkomiskulut. Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten mukaisen asuinrakennuksen kolmen (3) vuoden kuluessa kaupasta käyttöönottovalmiuteen.

Mahnalan, Ahrolantien ja Ali-Niskalan asemakaava-alueilla tonteilla on vähintään 120 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite. Kyröskoskenharjun asemakaava-alueella tonteilla on vähintään 100 k-m2 suuruinen asuinrakennuksen rakentamisvelvoite. Mahnalan tonttien hinnat sisältävät kunnanhallituksen 22.8.2016, 76 § mukaisen viemäröinnin rakentamiskustannuksen.

Sopimussakko on kaksi kertaa kauppahinta, mikäli ostaja ei täytä rakentamisvelvoitetta tai luovuttaa tontin rakentamattomana kolmannelle ilman kunnan suostumusta.

Vuokrausperusteet
Vuokrausperusteet on pääsääntöisesti samojen perusteiden mukaisesti laadittu kuin tonttien myynnissäkin. Vuokrasopimus on allekirjoitettava kuukauden kuluessa vuokrauspäätöksen lainvoimaisuudesta. Jos vuokrasopimus ei toteudu määräaikaan mennessä, vuokrauspäätöksestä tehdään erillinen peruutuspäätös.

Maanvuokrasopimus laaditaan asemakaavan mukaiseen asumiskäyttöön maanvuokralain (258/1966) 3. luvun mukaisesti. Vuosivuokran määrästä tehdään päätös, joka on viisi (5) prosenttia tonttien myyntihinnoista, jotka hallitus on aiemmin päättänyt. Vuosivuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja vuokra-aika on 50 vuotta.
Sopimussakon suuruus on vahingonkorvauksen lisäksi nelinkertaiseksi vuosivuokran määrästä lisättynä 11 % juoksevalla korolla. Korko on vastaava kuin kauppakirjoissa. Vanhingonkorvauslauseke on siksi, että tarvittaessa tontti on palautettavissa alkuperäiseen kuntoon.

Rakentamisaika on kolme (3) vuotta vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta siihen valmiuteen, että rakennustarkastaja voi hyväksyä rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa.

Vuokraoikeus voidaan siirtää rakennettuna. Vuokratontin lunastaminen omaksi on tehtävä viiden (5) vuoden aikana, jolloin maksetut vuokrat hyvitetään ostohinnassa. Vuokranantaja määrittää myyntihinnan, joka perustuu ostohetken AKA-arviolausuntoon.

Vuokraaja hakee rekisteröinnin vuokraoikeudelle Maanmittauslaitokselta vuokrasopimuksen perusteella, jotta vuokraoikeus kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kunta hakee määräalan lohkomistoimituksen, jossa alue muodostuu asemakaavan mukaiseksi tontiksi. Kirjaamis- ja toimituskustannukset maksaa vuokraaja.

Rakentaja vastaa rakennushankkeen maaperätutkimuksista sekä perustus- ja muista rakenneratkaisuista. Rakennus tehdään yleis- tai asemakaavan sekä rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuslupasuunnitelmin. Vuokralainen on velvollinen noudattamaan vuokrasopimuksen tarkentavia ehtoja.