Uusimpia asemakaavoja

Hanhijärven työpaikka-alueen asemakaava-alue

Asemakaavassa osoitetaan 15 uutta toimitilarakennusten (KTY) ja 9 uutta teollisuusrakennusten (T) rakennuspaikkaa sekä Latvansuontien, Hanhijärvenkaaren ja Matinsuontien katualueita

Aurinkopellon asemakaava-alue

Aurinkopellon havainnekuvassa näkyy loivasti lounaaseen kohti purolaaksoa laskeva peltorinne ja tonttikatu Kerttulankuja, jonka varteen asettuu väljästi 12 noin 2000 neliömetrin tonttia. Asuinrakennusten kattojen päälape suuntautuu etelään aurinkoenergian optimoimiseksi. Alue sijaitsee Sasin kylässä lähellä päiväkotia.

Etelärannan asemakaava-alue

Etelärannan havainnekuvassa näkyy polveileva Pappilanjoki ja sen niemekkeeseen kunnan alueelle sijoittuvat kuusi rantatonttia ja yksi sisämaatontti, sekä kaksi yksityiselle maalle sijoittuvaa uutta sisämaatonttia. Niemekkeen eteläkärjessä on osakaskunnan venevalkama-alue. Uusien asemakaavakatujen nimet ovat Eteläranta ja Toivolanranta.

Mahnalan asemakaava-alue

Mahnalan havainnekuvassa näkyvät Maisematien läheisyyteen entiselle soranottoalueelle kaavoitetut 19 pientalotonttia. Uusien katujen nimet ovat Mahnalankuja, Liinalammintie ja Yliskyläntie.