Kuva Hämeenkyröväylä

Asukkaalle

Valtatietä 3 parannetaan Hämeenkyrön kohdalla Kyröskosken ja Hanhijärven välillä. Hankkeen tavoitteena on liikenteen ja kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä suunnitellun maankäytön mahdollistaminen.

Hankkeen tausta

Valtatie 3 kuuluu Suomen tärkeimpään päätieverkkoon. Tielle on asetettu muita pääteitä korkeampi laatutavoite, joka ei kuitenkaan tällä hetkellä toteudu Tampereen ja Vaasan välisellä valtatieosuudella. Liikenne tiellä kasvaa, mutta liikenneturvallisuus heikkenee.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa Väylävirasto ja urakoitsijaksi on valittu Destia Oy. Rakentaminen ajoittuu kesän 2020 – loppuvuoden 2022 väliselle ajalle. Hankkeen kustannusarvio on 64 M€ ja lisäksi Hämeenkyrön kunnan osuus 1,4 M€.

Tampereelta Vaasaan johtavana yhteysvälinä Valtatie 3:lla on suuri merkitys etelä-pohjoissuuntaisen henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden ja muun elinkeinoelämän kuljetuksille ja joukkoliikenteelle.

Hallitus ja eduskunta päättivät 2019 lisäbudjetilla jatkaa investointejaan Hämeenkyrön liikenneolosuhteisiin. Nykyisen 10 miljoonan euron lisäksi VT3:sta uudistetaan vielä 60 miljoonalla eurolla kolmen seuraavan vuoden aikana. Valtatien liikenneturvallisuus paranee ja valtatien varren melu ja liikenteen päästöt vähenevät. Elinkeinoelämälle valmistuu uuden tien liittymien yhteyteen uusia yritystontteja. Näitä kohteita tulee olemaan Tippavaaran eritason, Heiskan eritason ja Hanhijärven eritason läheisyydessä.

Hankkeen tavoitteet

Uusi väylä sujuvoittaa valtatien liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Uuden osuuden kaksikaistaisuuden ja korkeamman nopeusrajoituksen myötä matka-aika lyhenee huomattavasti. Liikenteen siirtyessä uudelle väylälle pystyy Hämeenkyrön kunta kaavoittamaan vanhan valtatien ympäristön aiempaa monipuolisemmin.

Uusi väylä on noin 10 kilometrin pituinen kapea keskikaiteellinen nelikaistainen valtatie. Uusi kolmostie erkanee nykyisestä valtatiestä Hanhijärvenkohdalla Hämeenkyrön eteläpuolella, ja palaa takaisin Hämeenkyrön keskustan pohjoispuolella Tippavaarassa.

Uuden valtatien yhteyteen rakennetaan kolme eritasoliittymää, joilla uusi tie yhdistyy muuhun tieverkkoon. Lisäksi uusi tieosuus valaistaan koko matkalta. Tien turvallisuutta lisää myös kaiken risteävän liikenteen ohjaaminen tien ylittäville silloille, joita rakennetaan kaikkiaan 11.

Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta lisätään myös rakentamalla uudelleen Kylmäojantietä noin kahden kilometrin matkalta sekä parantamalla kevyen liikenteen yhteyksiä ja yksityistie- ja katujärjestelyjä. Uudelle valtatielle rakennetaan yli kuuden kilometrin matkalle meluesteitä asuin- ja virkistysalueiden suojaamiseksi.

Ympäristö huomioidaan hankkeessa monipuolisesti. Valkjärven alueelle rakennetaan riistasilta ja Pappilanjoen eteläpuoleiselle osuudelle riista-aidat. Lisäksi Hämeenkyrön kunnan ja Väyläviraston tahtotilana on uusiomateriaalien käyttö hankkeessa.

Väylävirasto, projektipäällikkö Akseli Nurmi
029 534 3134, etunimi.sukunimi(at)vayla.fi

Destia, projektijohtaja Jukka-Pekka Saikkonen
040 559 3775, etunimi.sukunimi(at)destia.fi

Yhteyshenkilöt Hämeenkyrön kunnassa

elinympäristöjohtaja

Ritva Asula-Myllynen

050 68 249
Karttakuva, jossa on kerrottu Hämeenkyrönväylän uudistuksen sijainti Kyröskosken ja Hanhijärven välillä.
Ilmakuva alueesta.
Ilmakuva alueesta.
Ilmakuva alueesta.
Pappilanjoen sillan suunnitelma eritasoliittymästä
Heiskan suunnitelma eritasoliittymästä