kuvassa yleinen tie

Kartat ja liikenne

Valtatien 3 varressa lähellä Kyröskosken eritasoliittymää on kunnan liityntäpysäköintialue osoitteessa Vesajärventie 14. Alueelta on jalankulkuyhteys valtatien varren linja-autopysäkeille.

Vireillä olevien yleiskaavojen laatimisen yhteydessä tutkitaan uuden liityntäpysäköintialueen osoittamista Tippavaaraan Hämeenkyrön eritasoliittymän lähialueelle sekä Sasiin Sasi-Palkontien-Äkönmaantien nykyisen valtatiealikulun yhteyteen. Kun valtatien 3 uusi linjaus rakennetaan välille Hämeenkyrö-Ylöjärvi, siirretään Sasi-Palkontien liityntäpysäköinti Sasiin Hämeenkyrön Miharintien uuden eritasoliittymän alueelle. Hämeenkyrö-Ylöjärvi -osuuden rakentamisesta ei ole vielä päätetty.