Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Hämeenkyrön kunnan yksi strategisista arvoista on vastuullisuus. Kunnan päämääränä on olla kestävyys- ja talousvastuun tiedostava kunta niin, että pystymme tukemaan kestävän elämäntavan mukaisia valintoja.

Toimivan elinympäristön yksi tavoite on parantaa kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä ja olosuhteita. Sitä tukemaan käynnistettiin tämä kunnan ensimmäinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinta maaliskuussa 2023.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa 5.2.2024 §38 ja valtuustossa 19.2.2024 §8.