kuvassa Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttuala-Jumesniemi -osayleiskaava

Kirkkojärvi-Heinijärvi-Herttuala-Jumesniemi -osayleiskaava

KHHJ osayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Sillä ohjataan rantarakentamista, osoitetaan kyläalueiden maankäytön pääpiirteet sekä ohjataan hajarakentamisen sijoittumista kyläalueiden ulkopuolella. Kaavan tavoitteena on lisäksi mm. edesauttaa rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnon arvojen huomioon ottamista.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan 23.9.2013.