kuvassa yleiskaavat

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040

Strateginen yleiskaava linjaa yhdyskuntarakenteen, palvelut ja kehityssuunnat maankäytön suunnittelun, strategisen suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Kaava on oikeusvaikutteinen esitettyjen kehittämismerkintöjen osalta. Muilta osin kaava ei ohita voimassa olevia yleis- ja asemakaavoja.

Hämeenkyrön strategista yleiskaavaa laadittiin samaan aikaan kuin Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 ja maakuntakaavan selvityksiä hyödynnettiin työssä. Valmistuessaan kaava oli Pirkanmaan ensimmäinen koko kunnan strateginen yleiskaava. Kaava laadittiin monipuolisen vuorovaikutusprosessin kautta (mm. skenaariopeli, kysely, ohjausryhmätyöskentely, yrittäjien työpaja).

Valtuutetut ovat kokoontuneet tarkastelemaan pöydällä olevaa luonnoskarttaa, jonka päälle he ovat ryhmätöissä sijoittaneet väestön ja työpaikkojen lukumäärää symboloivia pelimerkkejä.
Valtuustoseminaari vuonna 2013. Parikymmentä valtuutettua osallistui peliin, jolla havainnollistettiin väestön ja työpaikkojen sijoittamisen yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia. Ryhmätyön pohjaksi oli laadittu kaksi maankäyttöskenaariota.