kuvassa Ulvaanharjun osayleiskaava

Ulvaanharjun osayleiskaava

Ulvaanharjun osayleiskaava, oikeusvaikutteinen (valt. hyv. 5.3.2012)

Kaavakartta ja määräykset