Siivous- ja ruokapalvelut

Kouluruokailu edistää oppilaiden fyysistä hyvinvointia ja opiskelukykyä, mutta sillä on myös opetuksellinen ja kasvatuksellinen tehtävä. Koulussa jokainen ruokailutilanne on kasvatustilanne, jossa oppilaat tutustuvat uusiin ruoka-aineisiin, oppivat makuja ja rakenteita, syömisen perustaitoja sekä yhdessä oloa ja ruokapuhetta. Koulujen ruokalistasuunnittelua ohjaavat yleiset suomalaiset ravitsemussuositukset (VNR 2014) ja kouluruokailusuositus (VNR, OPH ja THL 2017).

Koulujen siivous toteutetaan nykyaikaisilla välineillä sekä ympäristöystävällisillä puhdistusaineilla ja -menetelmillä. Panostamme siivouksessa turvallisiin ja puhtaisiin tiloihin oikea-aikaisella ja säännöllisellä siivouksella. Siivouksella ja tilojen siivottavuudella on iso merkitys sisäilman laatuun sekä tilojen ja kiinteistöjen materiaalien kestävyyteen.

Ota yhteyttä

ruokapalveluesimies

Sari Haukipää

päiväkotien ja alakoulujen ateriat

050 350 7721

ruokapalveluesimies

Eija Korpimäki

perusturvan, Yhteiskoulun ja F. E. Sillanpään lukion ateriat

050 409 3165

Toimipaikat

Heinijärven koulu ja päiväkoti, keittiö

040 133 1275

Heinijärven koulu ja päiväkoti, siivous

050 390 4223

Kyröskosken koulu, keittiö

050 390 4237

Kyröskosken koulu, siivous

050 559 7421

Mahnalan Ympäristökoulu, keittiö

050 559 7416

Mahnalan Ympäristökoulu, siivous

050 371 7421

Monitoimikeskus Silta, keittiö

050 390 4216

Sasin päiväkoti, keittiö

040 133 0490

Sasin päiväkoti, siivous

050 390 4228

Yhteiskoulu ja F. E. Sillanpään lukio, keittiö

050 390 4246

Yhteiskoulu ja F. E. Sillanpään lukio, siivous

050 442 0352