Kuva Hämeenkyröväylä

Osoitteet

Kaikilla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä, vapaa-ajan kiinteistöillä mantereella ja saarissa sekä yleisillä kokoontumispaikoilla tulee olla osoite, joka opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä. Kunta vastaa virallisten osoitteiden antamisesta tai tarvittaessa niiden korjaamisesta.

Kiinteistön osoitenumerokilven hankkiminen, kiinnittäminen, kunnossapito ja opastuksen riittävyyden arviointi ovat kiinteistön omistajan / haltijan vastuulla. Isoille tonteille/alueille, joilla on useampia rakennuksia, suositellaan myös alueopastaulua sijoitettavaksi näkyvälle paikalle tontin sisääntuloväylälle.

Kunta ilmoittaa uudet/muuttuneet tienimet ja osoitteet eri viranomaistahoille, esim. väestötietojärjestelmään ja postiin. Asukkaiden tulee itse ilmoittaa uusi tai muuttunut osoitteensa niihin käyttämiinsä palveluihin ja asiakasrekistereihin, joihin tieto ei päivity väestötietojärjestelmästä.

Yritysten tai muiden yksityisten palveluntarjoajien navigaattoreiden ja muiden karttapalveluiden aineistojen päivittäminen ei ole kunnan vastuulla. Osoitetietoja päivitetään palveluntarjoajan parhaaksi katsomalla tavalla ja nopeudella. Jos kartalla huomaa virheen, siitä voi ilmoittaa suoraan palvelun ylläpitäjälle. Yleisimmin käytetyissä karttapalveluissa on ohjeet ilmoittamisesta.

Uudet rakennukset

Osoitepalveluna uusille rakennuksille annetaan rakennusluvan hakuvaiheessa osoite. Kaava-alueella numerot annetaan järjestyksessä tonteittain niin, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parilliset numerot ja vasemmalle parittomat.

Haja-asutusalueella numero annetaan perustuen siihen, kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alusta metreissä mitattuna. 10 m on numero 1. Haja-asutusalueella tien nimeäminen kuuluu teknisen lautakunnan toimivaltaan.

Ota yhteyttä

toimistosihteeri

Hannele Vataja

050 384 4329