Ilmakuvat kohti h.kyrön ympyrää

Kartta-aineistot

Tuotamme ja ylläpidämme digitaalista eli numeerista kartta-aineistoa koko Hämeenkyrön kunnan alueelta. Aineisto kattaa kiinteistörajojen, rajapyykkien ja kiinteistötunnusten lisäksi tiedot rakennuksista ja muista maastokohteista asemakaava-alueella. Kartta-aineisto tuotetaan nykyaikaisin mittausmenetelmin, satelliitti- ja takymetrimittausten avulla sekä käyttäen tarvittaessa ilmakuvausta laajemmilla alueilla. Ajantasainen ja kattava kartta-aineisto sekä muu paikkatieto ovat edellytyksenä suunnitelmalliselle yhdyskuntarakentamiselle.

Hämeenkyrössä digitaalinen kartta ja muu sijaintitieto yhdistetään kiinteistörekisterin ja väestörekisterin kanssa yhtenäiseksi toimivaksi paikkatiedoksi Facta-paikkatietojärjestelmällä.

Luovutamme kartta-aineistoa perinteisinä paperikarttoina sekä yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä ja jatkojalostusta varten maksua vastaan.

Ota yhteyttä

maankäyttöinsinööri

Anne Hannunen

050 68 248