Jätevesilietteet

Viemäriverkostoon kuulumattomien kiinteistöjen sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietetilojen tyhjennykset tilataan muiden jätehuoltopalveluiden tapaan Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta.

Tilaa tyhjennys asiakaspalvelusta p. 03 240 5010 ma-pe klo 8.30-15.45.

Tyhjennyksen voi tilata myös sähköpostitse: liete@pjhoy.fi.
Kirjoita viestin otsikkokenttään TILAUS.

Lietteiden päivystystyhjennyksen tilaus tehdään numerosta 03 240 5112.

Jätehuoltomääräysten mukaan sakokaivot ja pienpuhdistamojen lietteet tulee tyhjentää tarvittaessa, mutta vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt tyhjennetään tarvittaessa. Pelkkiä pesuvesilietteitä sisältävät kaivot tulee tyhjentää vähintään kolmen vuoden välein.