Alueellinen jätehuoltolautakunta

Alueellinen jätehuoltolautakunta Tampereella päättää toimialueellaan jätelain (646/2011) mukaisista jätehuollon viranomaisasioista ja linjaa, miten jätehuoltoa alueella järjestetään. Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Sen toimialueella on noin 440 000 asukasta ja noin 39 500 vapaa-ajan asuntoa. Lisätietoja alueellisesta jätehuoltolautakunnasta löytyy:

Kiinteistöjen on jätelain mukaan liityttävä kunnan järjestämään jätteen kuljetukseen. Jätehuoltoviranomainen voi yksittäistapauksessa ja perustelluista erityisistä syistä myöntää poikkeuksen jätehuoltomääräysten noudattamisesta tai kohtuullistaa kiinteistön jätemaksua. Hakemukset käsittelee alueellinen jätehuoltolautakunta. Hakemuslomakkeet löytyvät lomakesivulta.

Lomakkeiden palautusosoite:

Alueellinen jätehuoltolautakunta
PL 487
33101 Tampere

sähköpostitse:  jatehuoltolautakunta@tampere.fi