Kunnan päiväkotien ja koulujen varautuminen sähkökatkoihin

Kunnan päiväkodeissa ja kouluissa on varauduttu sähkökatkoihin

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien velvollisuutena on huolehtia lakisääteisistä tehtävistään ja järjestää normaalisti toimintaa myös poikkeuksellisissa ja ennalta arvaamattomissa tilanteissa, joihin mahdolliset talven ennakoimattomat sähkökatkot myös luokitellaan. Ennakkoon tiedossa oleviin sähkökatkoihin on varauduttu. Koulut ja päiväkodit saattavat harjoitella myös ennakkoon, miten sähköttömissä olosuhteissa toimitaan. Emme tiedota sähkökatkosten aikana erikseen huoltajia, vaan vältämme verkon kuormittamista ja keskitymme lasten kanssa toimimiseen.

Opetus

Opetuksen järjestäjä päättää poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä koulun rehtorin esityksestä. Koulu suunnittelee käytännön järjestelyt sähkökatkojen aikana. Käytännöt voivat vaihdella kunnan sisällä kouluittain. 

Opetuksessa huomioidaan poikkeukselliset olosuhteet koulupäivän aikana. 

Etukäteen on mietitty myös ns. sähköttömään työskentelyyn sopivat välineet kuten perinteiset kirjat, monisteet, paperi, vihko ja kynä. Kouluihin on tilattu myös taskulamppuja. 

Varhaiskasvatus

Sähkökatkoista huolimatta varhaiskasvatus toimii normaalisti. Päiväkodeissa on varauduttu sähköttömään toimintaan taskulamppujen, retkilyhtyjen, varavirtalähteiden, varaveden ja puhdistuspyyhkeiden avulla. Henkilöstö osaa toimia sähkökatkon aikana ja katkoista keskustellaan etukäteen myös lasten kanssa. Ryhmien päivän toiminta sovitetaan tarvittaessa sähköttömiin olosuhteisiin. Sähkökatkojen varalta lasten ja huoltajien tiedot ovat käytettävissä paperilla, samoin lasten hoitoaikakirjaukset tehdään paperille. 

Perhepäivähoidossa hoitajat varautuvat myös aamupalan, lounaan ja välipalan valmistamiseen ja tarjoamiseen ilman sähköä

Ruokailu

Jos lämpimän lounaan valmistaminen ei ole mahdollista, koulut/päiväkodit voivat järjestää aterian myös vaihtoehtoisella tavalla erityisruokavaliot huomioiden. Kouluille/päiväkoteihin on hankittu kanistereita juomavettä varten. Ateriapalveluissa on varattu kertakäyttöastioita sekä huoneenlämmössä säilyviä elintarvikkeita ja tarvittaessa ruokaa kuljetetaan kuumana toisista keittiöistä, jos sähköt ovat pois alueittain

Valaistus ja lämmitys

Sähkökatkon tapahtuessa sisätiloista ja ulkoliikuntapaikoilta valaistus sammuu. Varautumista varten kouluihin on hankittu taskulamppuja.    

Ilmanvaihto ei toimi sähkökatkotilanteissa ja lämmitys lakkaa toimimasta. Sähkökatkon aikana kiinteistön lämpötila voi muuttua. Tämä on syytä huomioida myös koulu/päiväkotipukeutumisessa. 

Vedenkäyttö

Sähkökatkon aikana vedenkäyttöä tulee mahdollisuuksien mukaan välttää, vaikka veden tulo ei katkeaisikaan, sillä jäteveden pumppaus ei välttämättä toimi. Vesihanojen pikainen sulkeminen on tärkeää katkon aikana. Kaukolämmöllä lämpiävissä kohteissa lämmin käyttövesi voi olla liian kuumaa sähkökatkojen aikana.  

WC:n käyttöä on vältettävä sähkökatkon aikana mahdollisuuksien mukaan. 

Koulumatkat

Koulukyydit toimivat normaalisti. Jos katuvalaistus puuttuu, on heijastimien käyttö tärkeää.

Turvallisuus

Kaikki sähköiset lukot menevät sähkökatkotilanteessa lukkoon eivätkä oviohjaukset toimi. Sähkölukollisista ovista pääsee aina kuitenkin ulos. Liikuntarajoitteiset henkilöt saadaan siirrettyä toisesta kerroksesta ensimmäiseen, vaikka hissit eivät toimisikaan. Ennalta tiedossa oleviin sähkökatkoihin tehdään hissien käytöstä ns. hissikielto. Rakennuksissa voi liikkua turvallisesti hätäpoistumisvalaistuksen avulla.

Puhtaanapito

Puhtauspalvelut jatkuvat mahdollisuuksien mukaan normaalisti kouluissa/päiväkodeissa.

Poissaolot kouluissa ja esiopetuksessa

Sähkökatkoista johtuvia poissaoloja käsitellään samalla tavalla kuin muitakin poissaoloja

Hämeenkyrössä 16.12.2022

Kimmo Levänen, Sivistysjohtaja