Kuvassa luonnonkukkia

Muut hyvinvointia edistävät palvelut

Mielenterveys on voimavara, osa terveyttä ja tärkeää yksilön hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta. Mielenterveyden edistäminen on toimintaa, joka tukee hyvän mielenterveyden toteutumista.

Hyvään mielenterveyteen kuuluu:

  • hyvä itsetunto
  • elämänhallinnan tunne
  • optimismi
  • mielekäs toiminta
  • kyky solmia tyydyttäviä sosiaalisia suhteita
  • taito kohdata vastoinkäymisiä
Liikkuminen tekee hyvää mielenterveydelle

Alla olevista linkeistä löytyy itsehoito-ohjeita:

  • unettomuuteen
  • arjen jaksamiseen ja mielenhyvinvointiin
  • parisuhdevalmennusta
  • apua päihteettömyyteen ja savuttomuuteen