Hyvinvointia elintavoilla

”Terveyttä on usein sanottu elämän voimavaraksi, jota voidaan sekä kasvattaa että kuluttaa. Terveyspääomaa kerätään ja menetetään äidin kohdusta vanhuuteen. Tämän päivän terveys perustuu kaikkeen siihen, mitä on jo tapahtunut, ja tämän päivän päätöksillä ja teoilla vaikutamme tulevaan terveyteen.” Duodecim 2021

Terveyttä elintavoilla- sivusto on rakennettu Pirkanmaan yhteisesti sovitun mallin mukaisesti (SOTE- uudistus). Sivusto jakaantuu neljään eri teemaan: liikkuminen, muut hyvinvointia edistävät palvelut, syöminen ja terveysneuvonta ja -ohjaus. Ensimmäisenä on koottu työikäisen elintapaohjauksen palvelutarjotin. Seuraavaksi kootaan lasten ja nuorten palvelutarjotin ja sen jälkeen vuorossa ovat ikäihmiset.