Kuvassa Rakennusvalvonta

Rakennusjärjestys, yhteystiedot ja maksutaksa

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja sen nojalla säädettyjä määräyksiä ja asetuksia. Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys sisältää lakeja ja asetuksia täydentäviä velvoittavia määräyksiä.

Neuvonta, lupakäsittely ja lupapäätökset

rakennustarkastaja

Timo Mäkelä

050 512 3827

Rakentaminen sivustoilta löydät lisää tietoa rakentamisesta. Tutustu rauhassa ohjeisiin ja rakennusvalvonnasta voit aina kysyä tarkempaa neuvoa ja opastusta.