Kaavoituskatsaus ja yhteystiedot

Ajankohtaisia kaavahankkeita ja kaavatilannetta esitellään vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa:

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ja turvalliselle ympäristölle, jossa kaikenikäisten hämeenkyröläisten on hyvä elää ja toimia.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • turvata kuntalaisten osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Mistä tietoa?

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoitustaulua, ilmoituksia UutisOiva- lehdessä ja kunnan verkkosivuja.

Vireillä olevien kaavojen asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikana kunnantalon palvelupisteessä, osoitteessa Härkikuja 7 ja näillä verkkosivuilla.  Kaavaprosesseihin on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipiteitä ja muistutuksia tai osallistua hankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin. Henkilökohtaisesti voi ottaa yhteyttä kaava-asioita hoitaviin henkilöihin kunnassa.

Kaavatoimikunta

Kunnanhallituksen nimeämä kaavatoimikunta on keskeinen kaava-asioiden valmistelija.

Ota yhteyttä

kaavoituspäällikkö

Leena Lahtinen

050 310 0899

toimistosihteeri

Hannele Vataja

050 384 4329

kaavasuunnittelija

Anna-Maria Niilo-Rämä

044 486 0028