Kaavoitus ja yhteystiedot

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ja turvalliselle ympäristölle, jossa kaikenikäisten hämeenkyröläisten on hyvä elää ja toimia.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • turvata kuntalaisten osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Mistä tietoa?

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoitustaulua, ilmoituksia UutisOiva- lehdessä ja kunnan verkkosivuja.

Ajankohtaisia kaavahankkeita ja kaavatilannetta esitellään vuosittain julkaistavassa kaavoituskatsauksessa.

Vireillä olevien kaavojen asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikana kunnantalon palvelupisteessä, osoitteessa Härkikuja 7 ja näillä verkkosivuilla.  Kaavaprosesseihin on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipiteitä ja muistutuksia tai osallistua hankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin. Henkilökohtaisesti voi ottaa yhteyttä kaava-asioita hoitaviin henkilöihin kunnassa.

Kaavatoimikunta

Kunnanhallituksen nimeämä kaavatoimikunta on keskeinen kaava-asioiden valmistelija.

Ota yhteyttä

kaavoituspäällikkö

Leena Lahtinen

050 310 0899

toimistosihteeri

Hannele Vataja

050 384 4329