Kunnan toimintaympäristötiedot visualisoituna MDI Kuntakortti-palvelussa

Kunnan toimintaympäristötietoja saatavissa ajantasaisesti verkkosivuolla olevasta Kuntakortista

Hämeenkyrön kunnalla on ollut jo muutaman vuoden käytössään MDI Kuntakortti -palvelu. Kortin avulla kunnan tilannekuva saadaan visualisoituna muutaman sivun pakettina.

Kuntakortti hakee, kokoaa ja visualisoi tiedot teemasivuille joka päivä. Kortti on aina ajan tasalla. Korttiin on koottu keskeiset muuttujat väestöstä, vetovoimasta, työllisyydestä, koulutuksesta, hyvinvoinnista, yritystoiminnasta sekä alue- ja kuntataloudesta.

Tieto on nyt kaikkien saatavissa kunnan verkkosivulla.

Linkin kuntakorttiin löydät alla olevalta sivulta.

kuvassa on talvinen maalaismaisema

Hämeenkyrön kuntakortti

Kuntakortista löydät tarkempaa tietoa Hämeenkyrön kunnasta. Siinä on esitetty visualisoituna kunnan kehitystä kuvaavat mittarit, ja …