Hämeenkyrön maatalousareena sai paikalliset maataloustoimijat yhdessä kunnan ja Osaran maaseutuopetusyksikön kanssa ratkaisemaan kestävyyshaasteita

Hämeenkyrön maatalousareena keräsi maaliskuussa koolle yli 30 paikallista toimijaa: maatalousyrittäjiä, yrityksiä, kunnan ja MTK:n edustajia, paikallisia päättäjiä sekä oppilaitosten ja kaupan edustajia rakentamaan yhteistyötä ja uusia ratkaisuja. Areenalla keskusteltiin mm. toimialan monipuolisista mahdollisuuksista, paikallisen ruoan arvostuksesta, kestävistä viljelymenetelmistä, luomutuotannon tämän hetken haasteista ja biokaasusta.

Hämeenkyrössä maataloudella on pitkät ja arvokkaat perinteet ja se on vahvasti mukana kunnan strategisena painopisteenä: Hämeenkyrö haluaa tukea maaseutuyrittäjyyden ja kotimaisen ruoan mahdollisuuksia osana kunnan monipuolista elinkeinoelämää. Monilla tiloilla on sukupolvenvaihdokset käynnissä, mutta tiloille voi olla vaikeaa saada jatkajia. Maataloudesta haluttaisiin tehdä myös nuorille houkuttelevampi vaihtoehto elinkeinolle. Monia maatalousyrittäjiä ajaa vahvasti eteenpäin rakkaus maaseutuun ja usko omaan tekemiseen, halu kestäville ratkaisuille on iso. 

Areena oli kolmen työpajan sarja, jossa luotiin yhteinen kestävän maatalouden visio 2035 ja työstettiin toimenpiteitä kohti haluttua tulevaisuutta. Prosessin tuloksena luotiin toimintasuunnitelma, jossa on mm. kunnan hankintapolitiikan uudistamiseen, oppilaitosten yhteistyöhön, nuorten kiinnostuksen herättämiseen ja viestinnän kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Areenalla päätettiin myös perustaa paikallinen maatalouden innovaatioryhmä. Toimenpiteet tulevat toteuttamaan osaltaan kunnan vuonna 2024 valmistuvaa sekä elinkeino-ohjelmaa että ilmasto-ohjelmaa.

Hämeenkyrön maatalousareena järjestettiin osana We make transition! EU-hanketta yhteistyössä Suomen Itämeri-instituutin (Tampereen kaupungin EU-hankekehitysyksikkö), Pirkanmaan liiton, Hämeenkyrön kunnan ja Sasky Osaran maaseutuopetusyksikön kanssa.

Lisätiedot:
Johanna Leino, hankejohtaja/Itämeri-instituutti, p. 0504363233

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja/Hämeenkyrön kunta, p. 05068249

Timo Lepistö, koulutuspäällikkö/SASKY Osaran maaseutuopetusyksikkö, p. 0447554469