Kysely kuntalaisille, miten Hämeenkyrön kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita voitaisiin kehittää

Hämeenkyröläiset osallistuivat aktiivisesti kävelyn ja pyöräilyn kyselyihin