kuvassa on järvimaisema ja veneitä

Mukavasti
maalla

kuvassa on pajunkissoja

Hämeenkyrön arvot

Empaattisuus
• Ihmislähtöistä asumista ja elämää
• Ratkaisuja ihmisten ja yritysten tarpeisiin
• Asiakaslähtöistä hallintoa
• Ystävällistä palvelua

Osallisuus
• Tilaa asumiselle, elämälle, eläimille, työlle
ja yrittäjyydelle
• Monipuolista harrastustarjontaa
• Avointa viestintää ja aktiivista
vuorovaikutusta
• Uudistuva yhteistyökumppani

Vastuullisuus
• Ketterää ja sujuvaa palvelutuotantoa
• Vastuullisuutta omasta toiminnasta,
omaisuudesta ja ympäristöstä
• Kestävää arkea

Sosiaalinen media