Väylävirasto tiedottaa; Hämeenkyrössä tietöitä useassa kohteessa kesän aikana

Väylävirasto teettää erilaisia teiden parannustöitä kahdessa eri urakassa Hämeenkyrössä kesän aikana. Työt ovat osa Vt 3 Hämeenkyrönväylä -hankkeen kokonaisuutta. Rakennustöitä tehdään useassa kohteessa kesä-elokuun aikana.

Kesäkuun alussa käynnistyvissä töissä tehdään jo toteutetun valtatieosuuden takuuajan töitä sekä kunnalle siirtyvien maanteiden parannustöitä. Uuden valtatieosuuden takuutyöt sisältävät niittoja ja pieniä korjaustöitä, kuten esimerkiksi eroosiovaurioiden korjauksia. Takuuajan työt toteuttaa Destia Oy, eikä niistä aiheudu merkittävää haittaa liikkujille.

Toisessa urakassa töitä tehdään useassa kohteessa kesän aikana: Häijääntiellä, Ristamäentiellä/Valtakadulla, rantaan jääneellä vanhalla Kylmäojantien linjauksella sekä Ahrolantiellä. Oteran Oy:n toteuttamassa urakassa korjataan reunakiviä, saarekkeita ja teiden kuivatusta sekä päällystetään teitä uudelleen. Ahrolantie kunnostetaan ja etenkin Kalalahden pää tiestä perusparannetaan kokonaan sen huonon kunnon takia. Työt aiheuttavat jonkin verran tilapäisiä liikennejärjestelyjä kesä-heinäkuun aikana, mutta taajamassa vältetään aiheuttamasta haittaa kahdella tiellä yhtä aikaa.

Lisäksi ohituskaista välillä Hanhijärvi–Kalalahti muutetaan jalankulun ja pyöräilyn käyttöön, kun reunimmainen kaista erotetaan kaiteella muusta liikenteestä. Uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti yhdistää Hämeenkyrön keskustan ja Hanhijärvenkaaren uuden erityisalueen. Pyöräilyn olosuhteet paranevat taajama-alueella, kun Kylmäojantien vanha osuus muuttuu kylätieksi, jossa jalankulun ja pyöräilyn alueet on maalattu molemmin puolin. Jatkossa reitti yhdistää uuden Pappilajoen ylittävän jalankulun ja pyöräilyn väylän Koskitiehen.

Työt urakoissa käynnistyvät kesäkuun ensimmäisellä viikolla (vk 23). Maanteiden parantamisen on tarkoitus valmistua kesän aikana, koulujen aloitukseen mennessä.

Lisätiedot:

Väylävirasto, projektipäällikkö Akseli Nurmi, p. 029 534 3134

Oteran Oy, työpäällikkö Timo Niemi, p. 040 012 8872

Destia Oy, työmaapäällikkö Juho Koskimaa, p. 050 543 3659