Uuden maisematien mahdollisuus

“Nopeastihan tänne pääsee”

Tuo on yleisin kommentti, mitä monet vieraat Tampereelta tultuaan sanovat. Läheisyys yllättää.

Hämeenkyrö sijaitsee Kyrösjärven ja Kirkkojärven välisellä kapeikolla. Niiden välissä Pappilanjoessa kuohuu Kyröskoski. Hämeenkyrö on aina ollut liikenteellisesti keskeinen paikkakunta. Niin laivaliikenteen kuin autoliikenteenkin aikoina. Perinteinen tielinjaus kulkee Mahnalan ja Sasin kautta Tampereelle, laivaliikenne kulki Nokian kautta.

VT3-linjauksen uusi osuus on nimeltään Hämeenkyrönväylä. Myös uusi linjaus kulkee kunnan taajamien keskeltä. Valtatie 3 on luonteeltaan Suomen ruokatie pääosin Suomen kasvukäytävää. Se on Helsingin ja Seinäjoen välinen työssäkäynnin ja asioinnin väylä, jonka varrella asuu 42 % Suomen väestöstä. Hämeenkyrönväylä on kasvun mahdollisuus paikalliselle ja myös uudelle elinkeinoelämälle. Sen kolme eritasoliittymää kutsuvat kulkijoita paikkakunnan sisälle. Sen 11 siltaa osoittavat, että Hämeenkyrö sijaitsee molemmilla puolilla kolmostietä. Entä jos suurimmat kolme siltaa valaistaisiin/maalattaisiin Hämeenkyrön väreissä: sinisellä, kullankeltaisella ja punaisella.

Ohittamaton Hämeenkyrö on yksi kuntastrategian kolmesta päätavoitteesta.

Tehdään siitä kahden tien avulla koko kunnan yhteinen tavoite. Nostetaan molemmat tiet Hämeenkyrön vahvuuksien joukkoon.

Hämeenkyrönväylä on hyvän saavutettavuuden ja nopeiden yhteyksien ja turvallisen liikenteen väylä. Se osoittaa sillä liikkuvalle, että valtio on investoinut huomattavasti tämän paikkakunnan tulevaisuuteen.

Nostetaan valtatien toiseksi vaihtoehdoksi tunnettu mutta uudistuva Maisematie. Näytetään, että se tarkoittaa kiireetöntä reittiä Pinsiön, Sasin, Mahnalan kautta kirkonkylään ja Kyröskoskelle. Lähdetään nyt yhdessä ”bulevardisoimaan” tätä palveluiden ja asumisen reittinä ja tekemään siitä houkuttelevaa, viihtyisää vaihtoehtoa nopealle valtatielle. Uudesta maisematiestä syntyy pääkatumme yhteisellä työllä lähivuosien aikana. Puuistutukset, valaistukset, uudet palvelut ja asumisen uudet mahdollisuudet saadaan aikaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Asetetaan tavoitteeksi, että maisematie saa virallisen matkailutien aseman ja viitoituksen.

Kaikilla paikkakunnilla ei ole edes yhtä merkittävää tiereittiä. Hämeenkyröllä on kaksi erinomaista elinvoiman vahvistajaa.

Miltä edellä oleva ajatus vaikuttaa? Mitä ajatuksia uudistuva maisematie herättää. Kaikkea tätä voidaan pohtia kesän aikana.

Antero Alenius
kunnanjohtaja