Tiedote psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta

Psykoterapiakeskus Vastaamo ilmoitti 21.10.2020 joutuneensa tietomurron ja kiristyksen uhriksi. Hämeenkyrön kunnalle on tehty asiasta ilmoitus, koska kunta on yrityksen tuottajalistassa.

Hämeenkyrön kunta ei ole käyttänyt psykoterapiakeskuksen palveluja. Tietoturvaloukkauksesta on kuitenkin tehty ilmoitus Tietosuojavaltuutetulle, koska loukkaus koskee myös potentiaalisia asiakkaita.

Keskusrikospoliisi on aloittanut asiasta rikostutkinnan. Tapahtumasta tehtiin välittömästi ilmoitukset myös Suomen Kyberturvallisuuskeskukselle, Valviralle sekä tietosuojavaltuutetun toimistoon. Psykoterapiakeskus Vastaamo on laittanut henkilökohtaisen tiedon kaikille asiakkailleen, joiden tietosuoja on vaarantunut.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt viranomaistoimijoiden ja muiden olennaisten tahojen kanssa yhteisen Tietovuotoapu.fi-sivuston, jonne kootaan kaikki oleellinen tieto psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhrien avuksi ja auttamiseksi.

Tietovuotoapu.fi -sivusto on tehty yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: STM, Valvira, Tietosuojavaltuutettu, Mieli ry, Rikosuhripäivystys, Keskusrikospoliisi, SPR, Kirkon palveleva puhelin, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Digi- ja väestötietovirasto.