Sasi-Mahnala-Laitila-Metsäkulma -osayleiskaavan valmisteluvaihe

Oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmisteluvaihe (kaavaluonnos) on asetettu nähtäville MRL 62 § 7.12.2020-15.2.2021 Hämeenkyrön kunnan kotisivuille www.hameenkyro.fi ja asiointipisteeseen Härkikuja 7 (suljettu 21.12.-3.1.).

Aineistot ovat tutustuttavissa myös kunnan kirjastossa sekä Sasin Kioskilla Miharintie 288.

Osalliset voivat antaa kirjallisen mielipiteen 15.2.2021 klo 15.00 mennessä kolmella tavalla:
1. karttapohjaiseen palautejärjestelmään kunnan nettisivulle tai
2. sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo(at)hameenkyro.fi tai
3. kirjeitse osoitteeseen Hämeenkyrön kunta / kirjaamo, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.

Yleisötilaisuus järjestetään netin välityksellä etäyhteyksin 28.1.2021 klo 17-18.30. Osallistumisohjeista tiedotetaan kaavan nettisivuilla.

Kaavaa koskevat kysymykset sähköpostiosoitteeseen: kaavoitus(at)hameenkyro.fi

Puhelintiedustelut klo 10 -12: 15.12.,16.12.,12.1.,13.1.,2.2. ja 3.2. / kaavasuunnittelija Mia Saloranta p. 044 486 0028.