kuvassa on ihmisen kädet, joissa teksti "Auta mua"

Elintapaohjaus

Elintapaohjaus on tarkoitettu Hämeenkyröläisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän tai tarvitsevat muuten tukea elintapoihinsa. Elintapaohjaukseen ohjaudutaan pääsääntöisesti terveysaseman hyvinvointisairaanhoitajan kautta. Asiakas voi itse myös ottaa yhteyttä liikuntapalveluihin, jolloin arvioidaan elintapaohjauksen tarve.  

Elintapaohjauksen tavoitteena on löytää asiakkaalle juuri hänelle sopivia liikuntamuotoja ja mukauttaa liikunta osaksi elämäntapoja. Elintapaohjauksen tarkoitus on lisätä kuntalaisten hyvinvointia liikunnan avulla. 

Elintapaohjaus voi olla yksilöohjausta tai ryhmätoimintaa. Ohjaus sisältää alkukartoituksen, jossa tehdään suunnitelma asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti. Tämän jälkeen käydään suunnitelma läpi asiakkaan kanssa. Kolmas tapaaminen asetetaan muutaman viikon päähän, jolloin keskustellaan suunnitelman toimivuudesta ja tulevaisuuden tavoitteista. 

Lisätiedot

liikunnanohjaaja

Petra Jokinen

050 350 8851