Kohde nro 3 Kukonmaa 108-436-1-347 määräala

Myytävän kohteen pinta-ala n. 1,06 ha.

Peltoalueella on kunnallistekninen rasitealue. Lisätietoja maankäyttöinsinööri Anne Hannunen.

Esitettyjä kysymyksiä kohteesta:

Kysymys 1
Osa kohteesta on yleiskaavassa merkinnällä AP-3. Vaikuttaako tämä jollakin tavalla myyntiin tai myyntihintaan?

Vastaus:
Arviolausuntoja on 2 kpl ja toisessa on hinnassa huomioitu AP-3 merkintä, minkä vuoksi se on vaikuttanut jossain määrin arvioituun myyntihintaan. Ks. yleiskaava

Kysymys 2
Lohkojen 2 ja 3 halki on kaivettu kunnan viemäri sekä puhdasvesilinja. Vaikuttavatko nämä putket peltolohkojen myyntihintaan, tulevaan salaojitukseen tms.?

Vastaus:
Lohkot 2/3 putkilinjat. Näitä ei ole huomioitu arvioidussa myyntihinnassa.
Vesijohto on Ahrolantien länsireunassa lohkolla 2.
Viemärilinja on lohkolla 3 vasemmassa reunassa ja lohkolla 2 alaosassa.
Vesi- ja viemärijohdot pyritään asentamaan routarajan alapuolelle mikä on 1,9 metri.
Poikkeuksia toki aina on, mutta niiden sijainnista ei kunnalla ole tietoa.

Pelloilla johdot asennetaan siten etteivät ne estä viljelyä.

Ote yleiskaavasta
Sijaintikartta

Ota yhteyttä

maankäyttöinsinööri

Anne Hannunen

050 68 248