Hanhijärven työpaikka-alue

Hanhijärven työpaikka-alue

Hankkeessa rakennetaan Hanhijärven asemakaava alue. Hanke käsittää katujen
(Hanhijärvenkaari, Latvasuontie ja Matinsuontie yhteensä n. 1,5 km) ja vesihuoltolinjojen rakentamisen. Hankkeeseen kuuluu myös jätevedenpumppaamon, katuvalaistuksen sekä hulevesien käsittely- ja viivytysaltaiden rakentaminen.

Elinympäristölautakunta on kokouksessaan 16.11.2022 valinnut hankkeen urakoitsijaksi Maanrakennus J. Jönkkäri Oy:n. Hanke on aloitettu joulukuussa 2022 ja se valmistuu urakkasopimuksen mukaisesti 10.12.2023 mennessä.

Hanhijärvenkaari kuva 22.3.2023