kuvassa yleinen tie

Yleiset tiet

ELY-keskukset huolehtivat maanteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

Hämeenkyrön kunnan alueella mm. Valtakatu, Ristamäentie, Koskitie, Viljakkalantie, Häijääntie jne. sekä haja-asutusalueen maantiet ovat yleisiä teitä, joiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus.

Yleiset tiet löytyvät paikkatietoikkunasta.

Tienkäyttäjän linja

Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti Ely-keskuksen Palauteväylän kautta. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.

Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla numeroon 0200 2100 (24h/vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.