Perusparantamisen avustaminen

Perusparantamisen avustaminen vuonna 2023

Perusparantamisavustusta myönnetään teknisen lautakunnan harkinnan mukaan järjestäytyneille yksityisteille teiden perusparannukseen.

Avustuksesta päätetään tapauskohtaisesti varatun määrärahan puitteissa. Kunnan avustus on max 15 – 20 % kokonaiskustannuksista ja kunnan avustuksella ei ole valtion avustusehtoa.

Avustusosuus maksetaan tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen esitettyjä tositteita vastaan. Vuoden 2023 perusparannusavustushakemukset on jätettävä 31.10.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Hämeenkyrön kunta, Elinympäristöpalvelut / Perusparannusavustukset, Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö.