Siirtokehoitus Auto

Siirtokehoituksen saaneet ajoneuvot

Ajoneuvojen siirrot

Ajoneuvojen siirtämistä koskevan lain perusteella ajoneuvoja siirretään Kunnan varastolle niille varattuun varasto- ja säilytyspaikkaan, os. Tippavaarantie 24, Kyröskoski.

Ajoneuvot ovat lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, minkä jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Hämeenkyrön kunnalle. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä.

Ajoneuvon siirto- ja varastointikustannukset maksaa ajoneuvon omistaja/haltija.

Edellytyksenä ajoneuvon luovuttamiselle on, että edellä mainitut kustannukset on maksettu.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (Finlex-tietokanta)

Virka-apupyyntö yksityiselle alueelle

Mikäli ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kiinteistön haltijan kehotuksista huolimatta, voi kunta yksityisalueen haltijan perustellusta pyynnöstä suorittaa lähi- tai varastosiirron pelastustielle jätetylle ajoneuvolle, hylätylle ajoneuvolle tai romuajoneuvolle. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön haltija tai tämän edustaja.

Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta (pdf)

Ota yhteyttä

maanrakennusmestari

Ari Vaahtera

040 133 1281