Kuva auraus

Kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen ja teiden kunnossapidosta vastaa joko Ely-keskus tai kunta.

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa yksityinen tiekunta tai kunta, mikäli tiekunta on tehnyt kunnan kanssa tienhoitosopimuksen.

Torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapito on kunnan vastuulla. Tontin omistajalla on velvollisuus huolehtia tontin ja kadun välisen rajan siisteydestä.

Katujen kunnossapito

Tieverkko koostuu hallinnollisesti maanteistä, kaduista ja yksityisteistä. Jaottelu on merkityksellinen, koska eri väylillä on eri tienpitäjä.

Kaduilla tarkoitetaan asemakaava-alueella sijaitsevia katuja, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä, joiden tienpitäjänä toimii pääsääntöisesti kunta.

Kadun kunnossapidolla tarkoitetaan kadun pitämistä siinä kunnossa, että sitä on turvallista käyttää. Kunnossapito käsittää muun muassa kadun rikkoutuneen päällysteen korjaamisen tai uudelleen päällystämisen, sorapäällysteisen kadun tasaisena pitämisen ja sorapäällysteisen ajoradan pölyn sitomisen. Kunta huolehtii myös kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja vastaavien laitteiden kunnossapidosta.

Talvikunnossapito

Kadun talvikunnossapitoon kuuluvat lumen ja jään poistaminen, liukkauden torjunta ja liukkaudentorjuntamateriaalien pois kerääminen. Katujen kunnossapitoluokka määrittää kohteiden järjestyksen. Ensimmäisenä hoidetaan julkisen liikenteen pääkadut ja vilkkaat pääkadut sekä kevyenliikenteen pääväylät. Lumenpoisto kiinteistön liittymästä kuuluu kiinteistön omistajalle.

Hämeenkyrön kunnassa kunta huolehtii jalkakäytävien talvikunnossapidosta yleisestä linjasta poiketen.

Katuvalaistus

Katuvalohuolto tehdään keskitetysti syksyisin ja talvella. Rikkinäisistä katuvalolampuista ilmoitetaan maanrakennusmestarille.

Anna palautetta alla olevasta linkistä.

Anna palautetta – Hämeenkyrö (hameenkyro.fi)

Ota yhteyttä

maanrakennusmestari

Ari Vaahtera

040 133 1281