Kuntalaisten kesken – Kutsu vuoropuheluun

Talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta
Elämänlaatupalveluiden esihenkilö Liisa Neronen

Kunta toteutti verkkosivujen kautta kyselyn, jossa pyydettiin kuntalaisilta ja päättäjiltä ideoita vuorovaikutuksen lisäämiseen. Vastauksia saatiin 29. Vastanneiden kesken arvottiin Hämeenkyrömukeja. Palkinnon saajille on jo ilmoitettu asiasta.

Vastauksia saatiin monenlaisia. Osa esityksistä koski sellaisia asioita, jotka on jo toteutettu ja osa oli esityksiä uudenlaisista tilaisuuksista ja tapahtumista.

Keräsimme ideoita hankehakua varten. Haemme erityisavustusta yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumina. Hankkeen valmistelusta vastasivat kirjasto ja hallintopalvelut yhdessä. Mikäli saamme rahoituksen, tämä on koko kunnan hanke. Hankkeen työnimenä on Kuntalaisten kesken -kutsu vuoropuheluun. Hankkeen aikana aloitetaan uudenlainen toimintakulttuuri järjestämällä tilaisuuksia, missä päättäjät ja kuntalaiset tapaavat toisiaan ja käyvät rakentavaa vuoropuhelua. Kirjaston tilat muokataan tilaisuuksille sopivaksi.

Olemme luvanneet, että joitakin hankehakemukseen sisältyviä tapahtumia järjestetään, vaikka hankerahaa ei saataisikaan.

Tällaisia ideoita saatiin kyselyn kautta

 • valtuustoryhmien haastattelutuokiot
 • vuoropuhelu verkon kautta – yhteiset foorumit
 • listaus päättäjien kotisivuista, blogeista
 • johtoryhmän esittely kuntalaisille
 • hallituksen haastattelutunti
 • puheenjohtajiston teemakeskustelut verkossa
 • valtuuston esittelyvideo
 • lyhyitä helppoja kyselyjä verkkoon
 • vuorovaikutteiset verkon kautta olevat tapahtumat
 • suuntaa-antavat äänestykset kuntalaisille
 • tapahtumakalenteri kunnan toimista esim. tietyöt, remontit
 • hyvinvointimessut
 • listaus valmistelussa olevista asioista
 • ajatushautomo, -taulu. tms. kirjastossa
 • kunnalle oma toripaikka, jossa vaihtuva päivystäjä
 • päättäjien jalkautuminen kunnan yksiköihin

Nämä asiat on jo toteutettu tai toteutumassa

 • ulkokuntosali: Kuntoportaat rakennetaan Harjun pururadan ja Perhepuiston väliseen rinteeseen ja ulkokuntosalilaitteet tulevat rappujen juurelle. Rakentaminen ja laitteiden hankinta on käynnissä.
 • striimatut valtuuston kokoukset
  • valtuuston kokoukset strimataan, ne voi katsoa suoraan netistä kokousaikana ja tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan
  • linkki kokoukseen on nettisivuilla ja facebookissa, se julkaistaan hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua
 • kokouspäivämäärät ja pöytäkirjat julkisiksi
  • kunnan tiedotteissa julkaistaan tieto esityslistasta, kun se julkaistaan
  • pöytäkirjat ovat julkisia ja nettisivuilla luettavissa
 • kunnan palvelulistaus netissä
  • nettisivuilla on palvelutiedot

Näitä selvitämme hankkeesta erillisinä

 • palvelualoitemalli