Kunnanjohtajan puhe Hämeenkyrönväylän avajaisseminaarissa 28.11.2022

Hämeenkyrönväylän avajaisseminaari

Monitoimikeskus Silta, 28.11.2022

Arvoisat ministeri, pääjohtaja ja hyvät kutsuvieraat

Liikennereitit ovat aina kulkeneet Hämeenkyrön järvien välisen kapeikon kautta. Aikoinaan vesireitit Kyrösjärveltä ja Pappilanjoen alajuoksulta Siuroon ja aina Tampereelle asti olivat tärkeitä höyrylaivaliikenteelle. Pohjanmaan ja Etelä-Suomen välinen liikenne on aina kulkenut tätä kautta. Kun siirryttiin enemmän maantiekuljetuksiin, Kyröskoski, Kirkonkylä, Mahnala, Sasi, Pinsiö muodostivat sen mutkikkaan ketjun, joka nyt voitaisiin elvyttää uudeksi maisema- ja matkailutieksi. Sotien jälkeen vilkastunut valtateiden rakentamien siirsi Pappilanjoen siltaa ja nykyiset tielinjaukset valmistuivat 1963. Ensimmäiset kiertoliittymät rakennettiin turvaamaan sujuvaa liikennettä. Jo 1950-luvulta alkaen ja varsinkin 1960-luvun seutukaavoissa alkoi näkyä tämä nyt valmistunut tielinjauksen oikaisu. Kuudenkymmenen vuoden aikana uusi linjaus tuli mukaan Hämeenkyrön kunnan yleiskaavoihin ja budjettitavoitteisiin.

Minulle on ollut arvokasta saada olla mukana sekä edunvalvonnan, rahoituksen varmistumisen sekä nyt myös suunnittelun ja rakentamisen vuosissa. Elämme parhaillaan yhtä historiallista muutosvaihetta, jossa Hämeenkyrön liikenteellinen asema tulee entisestään korostumaan. Samalla tielinjauksen muutos avaa uusia mahdollisuuksia asumiselle, elinkeinotoiminnalle ja myös kevyelle liikenteelle. Niiden kasvunäkymien perusteella mitä nyt on nähtävissä läntisen Suomen maantiekuljetusten kasvulle, on vaikea kuvitella, miten ne olisivat mahtuneet tähänastiselle reitille.

Kunnat tavoittelevat aina valtion rahoitusta alueensa investointeihin. Usein jo muutamat miljoonat eurot ovat ilon aihe. Vaasan ja Tampereen yhteysvälille saatu, ja Hämeenkyröön kohdistunut 70 milj. euron rahoitus, on merkitykseltään yhtä kuntaa suurempi. Se vahvistaa tämän suunnan ja tämän seudun toiminnallisia edellytyksiä. Silti on huomattava, että se on vasta puolet Vaasan ja Tampereen välisen yhteysvälin jo suunniteltuja tarpeita. Hyvät kansanedustajat, Suomen ruokatie ja viennin valtaväylä ei ole vielä valmis.

Hämeenkyrönväylä ei ole ainoastaan infrahanke. Sen rakentamisessa on pystytty hyödyntämään kiertotaloutta järkevällä tavalla ympäristön hyväksi yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa. Rakentamisessa on neitseellisten luonnonvarojen säästämiseksi hyödynnetty kierrätysmateriaaleja kuten rakeistettua tuhkaa ja rengasjätettä. Tässä mittakaavassa vastaavaa on tehty vielä kovin vähän. Kaikkein pisintä Valkjärven siltaa ei ole rakennettu alikulkevan liikenteen vuoksi, vaan luontoarvojen suojelemiseksi. Suurimpien ilmastovaikutusten toteutuminen alkaa nyt käyttöönotosta. Laskelmien mukaan uusi linjaus tulee vähentämään raskaan liikenteen polttoaineen kulutusta 23 % ja hiilidioksidipäästöjä 650 tonnia.

Uusista maankäytön mahdollisuuksista on ensimmäisenä jo toteutunut Hanhijärven yritysalueen asemakaava. Sen 63 hehtaarin alueelle on suunniteltu rakennusoikeutta 144.000 kerrosneliömetriä. Se mahdollistaa arviolta 24 uutta tonttia. Kunnallistekniikan rakentamisen urakoista on juuri tehty päätökset. Seuraava yritysalue eli Tippavaaran laajennus Häijääntien varteen on jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Myös asumiseen liittyvät uudet mahdollisuudet ovat jo valmistelussa.

Arvoisa ministeri, hyvät vieraat. Esitän Hämeenkyrön kunnan puolesta parhaimmat kiitokset valtiolle tämän investoinnin rahoituksesta. Väylävirastolle ja erityisesti projektipäällikkö Akseli Nurmelle esitän parhaimmat kiitokset erittäin sujuvasta yhteistyöstä ja aktiivisesta tiedottamisesta myös aivan viime päivien jännittävissä vaiheissa. Pääurakoitsijana toimineelle Destialle esitän kiitokset jatkuvasta suunnitelmien kehittämisestä ja hyvästä yhteistyöstä rakentamisessa. Niin aikataulun nopeus kuin kustannusten toteutuminen osoittavat kohteessa käytetyn yhteistyömallin onnistuneen erinomaisesti.

Toivottakaamme täällä nähtävillä olevien koululaisten hienojen piirustusten tavoin turvallisia kilometrejä pian avattavan Hämeenkyrönväylän kulkijoille.

Antero Alenius

Kunnanjohtaja