KUNNAN SATAMA-ALUEITA SIISTITÄÄN

Kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi olla houkutteleva ja viihtyisä sekä vetovoimainen
kunta. Siihen liittyen on yhtenä tavoitteena saada vesistön virkistyskäytön paikkoja vaiheittain
kuntoon. Talousarviossa on varauduttu kohentamaan näitä alueita, jotka eräänlaisina uinuvina
helminä ansaitsevat tulla esiin ja kuntalaisten käyttöön. Kunta tulee laatimaan myös venepaikkasäännöt, jotka elinympäristölautakunta hyväksyy.

Sekä laituripaikoille, että rantapaikoille on tällä hetkellä jonottavia, joten on tarkoitus saada paikat aktiiviseen käyttöön. Vuokrattavia venepaikkoja on Uskelanniemessä, Käpylässä ja Kauhtualla. Ympäristökierroksella on tullut ilmi, että venepaikolla on veneitä, joista ei ole maksettu venepaikkaa määräaikaan mennessä. Lisäksi ranta-alueilla on luvattomia veneitä, joista osa on
käyttökelvottomia. Ranta-alueiden kunnossapito kärsii näistä hylätyistä veneistä. Kunta muistuttaa lähiaikoina numeropaikan viimeksi varanneita ja mikäli maksua ei hoideta, veneet laputetaan ja siirretään määrätyn ajan jälkeen kunnan varikolle jatkotoimenpiteitä varten.

Kauhtualle jalkauduttiin 24.6. ja vaikka rantaa on jo aiemminkin siistitty, vaatii se edelleen toimenpiteitä. Ranta-alueella (paitsi merkityillä paikoilla) pitkäaikainen ajoneuvojen (vene, traileri)
säilytys on kielletty ja asia haittaa sekä muita alueen käyttäjiä, paikallisia ja vierailevia että kunnossapitoa. Tänään 25.6. kunnan ulkotyöryhmä leikkasi mahdollisuuksien mukaan vapaita alueita heinistä ja luvattomiin ajoneuvoihin kiinnitettiin siirtokehotuslaput ja laputetut kohteet kuvattiin.

Toivomme, että tiedottamalla kunnan nettisivuilla ja Facebookissa asiasta löytyisi näiden veneiden ja trailereiden omistajia ja että omistajat poistaisivat niitä itse. Siten säästyisi kunnalta työaikaa muihin kohteisiin ja omistajilta laskutettavat siirtokustannukset. Asiasta ilmoitetaan myös
paikallislehdessä viikolla 26.

Kunta toivottaa kaikille hyvää veneilykesää!

Lisätiedot

elinympäristöjohtaja

Ritva Asula-Myllynen

050 68 249