Koskilinnasta ei tullut Ti-Ti Nalleperheen kotia

Neuvottelut Hämeenkyrön kunnan ja Ti-Ti Tuotanto Oy:n välillä ovat päättyneet vuokrasopimuksesta, jolla olisi vuokrattu toimintaan soveltuvat tilat Koskilinnasta. Emme päässeet 26.10.2020 kunnanhallituksen hyväksymän esisopimuksen mukaiseen ratkaisuun. Tavoitteena oli Koskilinnan rajattuihin tiloihin kohdistuva vuokrasopimus kohdistuen noin 1000-1500 m2 eli 50 % päärakennuksen tiloista, joka mahdollistaisi yritykselle sopimuksessa kuvatun toiminnan aloittamisen. Lisäksi tavoitteena oli varastotilojen järjestäminen kohdekiinteistöstä tai muusta soveltuvasta kohteesta. Tähän lopputulokseen emme päässeet. Koska tämä neuvottelu, kuten yritysneuvottelut muutoinkin ovat luottamuksellisia, neuvotteluryhmä ei ole tiedottanut tilanteesta niiden aikana eikä tiedota niistä nytkään. Nyt kun toinen osapuoli on nyt ilmoittanut syyksi Koskilinnan kosteusvauriot, kunnan on kiinteistönomistajana tarkennettava lopputuloksen todellista syytä.

Alusta alkaen on ollut selvää, että 1940 valmistunut ja vajaalla käyttöasteella ollut kiinteistö ei ole virheetön. Täysin tiedossa on ollut, että matalasta 1960-luvulla päärakennuksen jatkoksi rakennetusta siivestä on päiväkotikäyttö päättynyt sisäilmaongelmien vuoksi muutama vuosi sitten. Siksi sitä ei edes tarjottu tulevan toiminnan käyttöön. Kunnan 2021 talousarvioon varattiin 300.000 euron määräraha, jonka puitteissa tarvittavia korjauksia on mahdollista tehdä. Päärakennukseen tehtiin kuntoarvioita ja korjaussuunnitelmia kuten esisopimuksessa sovittiin. Päärakennuksessa todettiin olevan alkuperäisiä riskirakenteita sekä niiden jo aiheuttamia välittömiä korjaustarpeita. Käytettävissä oleva määräraha olisi riittänyt päärakennuksen rajattujen tilojen kunnostamiseen tänä vuonna käyttöönotettavaan kuntoon. Ennakoimme, että valtuusto tulee hyväksymään kunnostustoimien jatkamisen päättämässään laajuudessa myös tulevina vuosina. Vielä vuoden 2020 loppuun asti vuokrasopimuksen aikaansaamisen mahdollisuudet oli pääosin selvitetty kuten kunnanhallituksen pöytäkirjassa 21.12.2020 todetaan ja esisopimusta jatkettiin tammikuun 2021 loppuun asti. Toinen osapuli irtisanoi sopimuksen tammikuussa ja tavoitteet laajenivat perhekulttuurikeskukseksi, joka olisi tarvinnut useita tiloja päärakennuksen kolmesta kerroksesta. Lisäksi viereen ei olisi saanut jäädä muusta toiminnasta eristettynäkään korjaamatonta rakennusosaa, vaan se olisi tullut purkaa ennen toiminnan alkamista. Myös isot varastotilat olisi tullut järjestää heti samasta kiinteistöstä. Tässä tilanteessa kunnan neuvottelijoiden mahdollisuudet loppuivat. Emme voineet lähteä esittämään valtuustolle lisämäärärahaa, koska ei ollut edes rajattuja tiloja koskevaa vuokrasopimusta. Kunta ei voi rakentaa toimitiloja millekään yritykselle.

Koskilinnan kunnosta ja käytettävyydestä voidaan tiedottaa kun tänä vuonna valmistuneet selvitykset on ensin käsitelty luottamushenkilöiden kanssa.

Kunnan neuvotteluryhmän puolesta

Antero Alenius, kunnanjohtaja