Kiinteistöinventointi jatkuu kirkonkylän alueella

Kunnan alueella tehtävä kiinteistöinventointi jatkuu kartan mukaisella alueella. 

Hämeenkyrön kunta, rakennusrekisterin pitäjänä, selvittää yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa keskustaajaman kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Inventointi toteutuu käytännössä niin, että FCG:n työntekijät käyvät kohteessa tarkastamassa olemassa olevien rakennusten tiedot. He ottavat tarvittaessa valokuvia kohteesta.  

Käytyään kohteessa, he jättävät kiinteistölle paperin, jossa kertovat käynnistään. Paperissa on myös yhteystiedot inventointiryhmän johtajalle ja häneltä saa tarvittaessa lisätietoja.

Työssä kertyvä mittausdata tallentuu työn aikana konsultilla olevaan suojattuun sovellukseen tämän työn hankekansioon.  Konsultti säilyttää datan työn ajan ja luovuttaa sen työn valmistuttua kunnalle.  Kunta saa koko data-aineiston sähköisessä muodossa selvitystyön valmistuttua.

Kun data on saatu, kunta käy datan läpi ja korjaa sen perusteella havaitut virheet rakennusrekisteriin, jonka rekisterinpitäjä on kunta. Tästä rekisteristä korjatut tiedot siirtyvät muihin rekistereihin korjauksina niissä mahdollisesti oleviin virheellisiin tietoihin, esim. verottajan rekisteri.

Miksi inventointi tehdään?
 
Rekistereiden tiedoissa on eroja ja myös virheitä, jotka ovat syntyneet erilaisten tiedonkeruiden vuoksi. Sekä kiinteistönomistajan että kunnan etu on oikeiden tietojen varmistaminen. Virheitä saattaa olla rakennusten pinta-aloissa, laajennusten ja perusparannusten tiedoissa. Tällaiset asiat tulevat yleensä esiin viimeistään kiinteistön omistajanvaihdoksen yhteydessä. Varmin tapa selvittää oikeat tiedot on kiinteistöillä tapahtuva inventointi. Kunta suorittaa kustannuksellaan tämän inventointihankeen, joka koskee vaiheittain koko kuntaa.
 
Joidenkin kiinteistöjen pinta-ala saattaa olla verottajan rekisterissä liian suuri mutta todennäköisemmin pinta-alat ovat todellista pienemmät. Inventoinnilla saattaa joissain tapauksissa olla kiinteistöveroa korottavaa vaikutusta. Oikeat ja ajantasaiset tiedot ovat kuitenkin tasapuolisuuden vuoksi kaikkien yhteinen etu.

Kiinteistötietojen inventointityössä tarkistetaan mm. rakennusten olemassaolo, sijainti, osoite, ulkomitat ja muut havaittavat perustiedot. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa ulkokuva rajatusti rakennusvalvonnan inventointityötä varten. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä. Inventointiryhmällä on mukana henkilökohtainen kuvallinen ID-kortti. Inventointityö ajoittuu helmi-huhtikuulle.

Pyydämme rakennuksen omistajaa tarkastamaan, että osoitenumero on näkyvällä paikalla. Osoiteasioissa teitä palvelee Hannele Vataja puh. 0503844329 tai hannele.vataja@hameenkyro.fi.

Kunnanjohtaja Antero Alenius

  • Puh. 05068192
  • antero.alenius@hameenkyro.fi

Inventointi- ja mittaustyön johtaja

FCG Finnish Consulting Group Oy

  • Puh. 041 730 4171
  • Rekisteri-inventointi@fcg.fi

Talous- ja hallintojohtaja Tiina Paloranta

  • Puh. 0505967522
  • tiina.paloranta@hameenkyro.fi

Yksityiskohtaiset tiedot

Rakennustarkastaja Timo Mäkelä