HÄMEENKYRÖN TILOILTA KARTOITETAAN LANNAN SAATAVUUTTA BIOKAASULAITOSTA VARTEN

Hämeenkyrön kunta osallistuu osana ilmasto- ja energiaomavaraisuustyötään kartoitukseen, jolla selvitetään hämeenkyröläisten tilojen mahdollisuuksia ja valmiuksia luovuttaa lantaa tai muita biokaasutuskelpoisia aineksia biokaasulaitokseen. Samalla kysytään halukkuudesta ottaa vastaan laitoksessa syntyvää mädätettä, joka sopii lannoitteeksi viljelykäyttöön. Tiloille soitetaan huhtikuussa.

Tavoitteena löytää 20 000 tonnia kaasutuskelpoisia aineksia

Laitoksen perustamisen yhtenä edellytyksenä on, että alueelta löytyisi tarpeeksi kaasutuskelpoisia aineksia. Tavoitteena olisi löytää vähintään 20 000 tonnia niin kutsuttuja biopohjaisia sivu- tai jätevirtoja, joita tilojen tai muidenkin toimijoiden voi olla hankala hyödyntää. Biokaasulaitokseen käyvät erilaiset lannat, niittojäte, oljet ja pilaantuneet rehut. Myös vesistöstä kerätty järviruoko, hoitokalastuksen saaliit ja elintarviketeollisuuden rasvat sopivat kaasunlähteeksi.

Mädäte lannoitteeksi, biokaasusta lämpöä ja sähköä

Biokaasulaitoksen tuotoksia voidaan hyödyntää usealla tavalla. Kaasuntuotannon sivutuotteena syntyvä mädäte toimii kelpo lannoitteena, sillä mädätys lisää kasveille käyttökelpoisen ammoniumtypen määrää, tai mädätteestä voidaan valmistaa kierrätyslannoitetta. Biokaasua itseään käytetään lämmön- ja sähköntuotannossa, ja se vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta. Kyselyn toteuttaa tamperelainen Ekokumppanit Oy, ja sieltä tilallisille soittaa kartoittaja Anne Kärkkäinen. Kiinnostuneet voivat mielellään myös itse ottaa yhteyttä Kärkkäiseen, puh. 044 423 5790. Kysely on tähän mennessä toteutettu jo Mänttä-Vilppulasta ja Orivedeltä.

Kohti alueellista kierrätystaloutta

Hämeenkyrön kartoitus on yksi osa kansainvälistä EU-rahoitteista Treasource-hanketta, jossa pyritään edistämään alueellista kiertotaloutta saamalla käyttöön maa- ja metsätalouden hyödyntämättömiä biopohjaisia jäte- ja sivuvirtoja. Hanke toteutetaan 2022–2026. Se kokoaa yhteen 16 toimijaa useassa eri maassa. Pirkanmaalta hanketta toteuttavat MTK, Ekokumppanit Oy ja Business Tampere Oy.

Ekokumppanit Oy ­edistää ­­kestävää kehitystä monipuolisilla hankkeilla ja palveluilla

Ekokumppanit Oy on Tampereen kaupungin, Pirkanmaan jätehuollon ja Tampereen Energian omistama osakeyhtiö, joka toteuttaa monipuolisia, kestävän kehityksen mukaisia palveluja ympäristö- ja ihmislähtöisesti. Ekokumppanit Oy toimii kestävän tulevaisuuden puolesta myös tuottamalla erilaisia energiatehokkuutta, kiertotaloutta, vastuullisuutta, liikkumista sekä luonnon monimuotoisuutta tukevia palveluja.

Yhteydenotot/lisätiedot:

Anne Kärkkäinen, kartoittaja                   Jaana Koivisto, projektipäällikkö

Ekokumppanit Oy                                    TREASoURcE-hanke, Ekokumppanit Oy

Puh. 044 423 5790                                   Puh. 041 731 3951

anne.karkkainen2@tampere.fi                 jaana.koivisto1@tampere.fiYhteyshenkilö Hämeenkyrön kunta elinympäristöpalvelut

elinympäristöjohtaja

Ritva Asula-Myllynen

050 68 249