Hämeenkyrön Maatalousareena rakentaa kestävän maatalouden ratkaisuja yhteistyössä kunnan ja paikallisten maataloustoimijoiden kanssa

Areenan kolmas työpaja järjestetään Sasky Osaran maaseutuopetusyksikössä keskiviikkona 27.3. Mukana mm. taiteilija, viljelijä Osmo Rauhalan ajatuksia luomusta Suomen ruokaviennin vauhdittajana.

Hämeenkyrön Maatalousareena on kolmen työpajan sarja, jossa on törmäytetty noin 30 kunnan ja koulutussektorin edustajaa, paikallisia päätöksentekijöitä sekä maaseutuyrittäjiä ja yhteisöjä rakentamaan yhteistä kestävän maatalouden visiota ja paikallisia ratkaisuja vision saavuttamiseksi.

Yhdessä luodun maatalousvision keskeistä sisältöä ovat maaseutuyrittäjien jaksamisen ja innovaatiokyvykkyyden turvaaminen, maatalouden monipuolisees ja sen houkuttelevuus myös nuorille sekä kotimaisen ja luomuruoan kysynnän vahvistaminen. Visiossa korostuu paikallisuus ja sen brändääminen. Elinvoimainen maatalous on myös kestävyyden edellytys.

Kolmannessa työpajassa työstetään toimenpiteitä, jotka liittyvät mm. viestintään, kunnan hankintapolitiikkaan, biokaasulaitoksen mahdollistamiseen sekä tilojen, kunnan ja oppilaitosten yhteistyön vahvistamiseen. Esimerkiksi vuosittaiset lähiruokapäivät ja foorumit tukisivat yhteistyötä. Ratkaisujen ja aloitteiden eteenpäin viemisestä sovitaan yhdessä osallistujien kanssa.

  • Maatalous on merkittävä ala Hämeenkyrössä ja monipuolista osaamista löytyy paljon kestävien viljelymenetelmien osalta. Kunta haluaa vahvistaa yhteistyötä paikallisten maataloustoimijoiden kanssa kuuntelemalla heidän näkemyksiään, tarpeitaan ja ideoitaan,sanoo Hämeenkyrön elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen.
  • Maatalousareenassa erityistä oli se, että paikallisten toimijoiden näkemykset ja tarpeet vaikuttivat vahvasti sisältöön edistäen heidän sitoutumistaan. Syntyi uusia oivalluksia maatalouden elinvoimaisuuden ja maatalousyrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi. Areenan aidosti osallistava toimintatapa on ollut ainutlaatuinen ja onnistunut, sanoo EU-hankkeen vetäjä Johanna Leino Suomen Itämeri-instituutista.

Maatalousareena järjestetään osana EU-rahoitteista hanketta ”We make transition!”, jossa ovat mukana Pirkanmaan liitto sekä Tampereella toimiva EU-hanketoiminnan asiantuntija Suomen Itämeri-instituutti. Areenan kolmas Työpaja järjestetään Sasky Osaran maaseutuopetusyksikössä 27.3. klo 12-16.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Maili Marjamaa                             Johanna leino

Pirkanmaan liitto                           Suomen Itämeri-instituutti
p. 044 4222042                             p. 050 436 3233