Elinkeinopolitiikka kuntastrategiassa

Yrittäminen ja elinkeinot näkyvät selvästi uudessa kuntastrategiassa

Hämeenkyrön valtuusto hyväksyi uuden kuntastrategian helmikuussa 2023. Kuntastrategia on ylin kunnan tavoitteita ja toimintaa ohjaava asiakirja ja se otetaan huomioon toimintojen tarkemmassa suunnittelussa. Kuntastrategiassa on määritelty myös kunnan toimintaa ohjaavat arvot. Huomiota olemme kiinnittäneet paljon strategian helppolukuisuuteen ja visuaalisuuteen.

Aivan aluksi määritellään toiminta-ajatus eli syy miksi Hämeenkyrön kunta on olemassa:

  • Hämeenkyrön olemassaolon tarkoitus on olla hyvän elämän ja yrittämisen koti.

Kunta on ensisijaisesti asukkaitaan varten mutta myös yrittäjyys on meillä nostettu olemassaolon tarkoituksen tasolle. Se kertoo selvästi siitä, että ilman yrittäjiä ei kunnankaan olemassaolo ole mahdollista.

Seuraavaksi määritellään tavoitetila eli millaista kuntaa kohti kuljemme:

  • Elinvoimaisessa Hämeenkyrössä elät yhteisöllisesti viihtyisässä ympäristössä.

Tavoitteen ensimmäinen sana on merkitykseltään laaja mutta ollakseen elinvoimainen, paikkakunnalla pitää olla yrityksiä, työpaikkoja, kaupallista liiketoimintaa ja niiden tulee kehittyä myönteiseen suuntaan. Niiden varaan julkiset palvelut rakentuvat.

Myös kunnan määrittelemissä arvoissa haluamme tuottaa ratkaisuja niin ihmisten kuin yritystenkin tarpeisiin, antaa tilaa ja osallistumisen roolia myös yrittäjyydelle.

Kuntastrategiassa määritellään kunnan toiminnalle kolme kaikkein keskeisintä päämäärää

  • Hyvä kasvun ja oppimisen ympäristö
  • Toimiva ympäristö elämiselle
  • Kestävyys ja talousvastuun tiedostava kunta.

Näille kullekin on jo asetettu avaintavoitteita ja kuvaavia toimenpiteitä. Niitä tarkennetaan vuosittain varsinkin talousarvion tavoitteissa.

Yrittäjyys ja elinkeinoelämä on otettu huomioon kaikissa kolmessa päämäärässä mutta kaikista vahvimmin tietenkin: Toimivan ympäristön tarjoamisessa elämiselle.

Se tarkoittaa paikkakunnan rakennetta eli

  • hyvää kuntaympäristöä asumiselle,
  • toimivia työssäkäynnin liikenteellisiä mahdollisuuksia sekä
  • monimuotoista yrityselämää, yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

Näiden sisältö kannattaa lukea tarkemmin kuntastrategiasta:

Toivottavasti tästä kaikesta näkyy, että kunnan tärkeimmässä ohjaavassa strategiassa on vahvasti otettu huomioon se, mihin Hämeenkyrön elinvoima ja talous ennen kaikkea perustuu. Jos paikkakunnan yritykset eivät menesty eivätkä kykene työllistämään, ei julkinen sektorikaan voi selviytyä omista tehtävistään. Yrityslähtöisyys on vahvasti mukana uudessa kuntastrategiassa.

Ehkä te yrittäjät kaipaatte vielä enemmän konkretiaa, mutta sitä ei koskaan löydy näistä suunnitelmista. Teemme jo tarkentavaa elinkeino-ohjelmaa, joka valmistuu syksyllä. Konkretian me löydämme vain aktiivisella yhteistyöllä kunnan, yritysten ja oppilaitosten kanssa. Strategia kertoo, että sitä kunta haluaa kaikissa näissä asioissa tehdä. Runsaan vuoden kuluttua kuntien tehtävät kasvavat huomattavasti yritysten elinkeino- ja työllisyyspalveluissa. Pirkanmaalla yhteistyön mallia rakennetaan jo kovaa vauhtia. Myös meillä Hämeenkyrössä on juuri nyt ajankohtaista yhteisen tekemisen vauhdittaminen.

Antero Alenius

Kunnanjohtaja