Äkönmaan ampumarataa koskeva ympäristölupa

Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaosto on Hämeenkyrön ympäristötarkastajan tekemän ympäristönsuojelulain 93 §:n mukaisen ampumaradan ympäristöluvan (Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunnan 16.3.2016 § 10) peruuttamista koskevan esityksen johdosta päättänyt, että ympäristöluvan määräpäiväksi asetetaan 30.9.2024.

Toiminta saa jatkua normaalisti siihen asti, kunnes lupaehdot täyttyvät viimeistään 30.9.2024, jonka jälkeen toiminta voi jatkua.

Haulikkoammunta keskeytetään, kunnes ympäristöluvan vaatimukset täyttyvät.
Ympäristötarkastaja tekee välitarkistukset viimeistään 31.10.2023 ja 30.9.2024.

Lupajaosto on tehnyt välitarkistuksen 6.10.2023.