Tiedote esiopetuksen järjestämisestä

Hyvät tulevien esikoululaisten huoltajat

Esiopetuksen järjestäminen siirtyy Hämeenkyrössä opetuksesta varhaiskasvatukseen. (Kunnanvaltuusto 21.2.2022 ja sivistyslautakunta 9.3.2022). Valtaosassa kuntia esiopetus järjestetään juuri varhaiskasvatuksessa. Järjestävästä vastuualueesta huolimatta esiopetusta ohjaa perusopetuslaki, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja kuntakohtaiset suunnitelmat.

Esiopetukseen ilmoittautuminen on nyt meneillään ja päättyy 13.3.2022. Pilke Väinämöiseen haetaan Pilkkeen omalla lomakkeella Wilman ilmoittautumisen lisäksi.

Sivistyslautakunta päätti esiopetuksen järjestämispaikat 9.3.2022. Esiopetusta järjestetään Kirkonkylän päiväkodissa, Sasin päiväkodissa, Heinijärven päiväkodissa sekä Kyröskosken koululla.

Kyröskoskella Pilke Väinämöinen järjestää esiopetusta, jos minimiryhmäkoko (8 lasta) täyttyy.

Esiopetusaika on kaikilla 8.30-12.30. Esiopetus on maksutonta. Esiopetukseen ilmoittautumisen lisäksi haetaan paikkaa täydentävään varhaiskasvatukseen, jos perhe sitä lapselleen tarvitsee. Jatkavat asiakkaat muuttavat palvelun tarpeen esiopetukseen sopivaksi tuntimääräksi.  Valittavat hoitotunnit ja maksut ovat samat kuin varhaiskasvatuksessa.

Kaikkien asiakkaiden tulee toimittaa tulotiedot 15.8. 2022 mennessä maksujen indeksitarkistuksen vuoksi. Hyväksymällä korkeimman maksun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.

Yksityisessä päiväkodissa esiopetus hankitaan ostopalveluna ja täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevat hakevat täydentävään varhaiskasvatukseen palveluseteliä kunnasta. Kaikkien palvelusetelin asiakkaiden tulee toimittaa tulotiedot 15.6.2022 mennessä.

Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään samassa ryhmässä kuin esiopetus. Henkilökunta on sama koko päivän ajan. Pääsääntöisesti ryhmissä työskentelee kaksi esiopetuspätevää varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Päätökset esiopetuksesta ja täydentävästä varhaiskasvatuksesta viimeistään viikolla 17. Ne saapuvat joko sähköisenä päätöksenä tai postin välityksellä. Yksityiset yksiköt tekevät omat päätöksensä.

Esiopetus noudattaa koulujen työ- ja loma-aikoja. Lukuvuonna 2022-2023

 • Syyslukukausi 10.8.–22.12.2022
  • Syysloma 17.–23.10.2022 (viikko 42)
  • Joululoma 23.12.2022–8.1.2023
 • Kevätlukukausi 9.1.–2.6.2023
  • Talviloma 27.2.–5.3.2023 (viikko 9)
  • Pääsiäisloma 6.4.–10.4.2023 (kiirastorstai vapaa)
  • Helatorstai 18.5.2023

Koulujen loma-aikoina hoito on päiväkodeissa ja hoitotunnit ilmoitetaan Päikyn kautta, Väinämöisessä Daisyn kautta. Mahdolliset loma-aikojen yli menevät tunnit kuukausitasolla laskutetaan. Loma-ajoista tehdään usein myös erillinen kysely päiväkodeissa.

Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka ylittää kolme kilometriä. Kuljetusetua voi hakea myös matkan vaarallisuuden, vaikeuden / rasittavuuden tai lääkärintodistuksen perusteella. Vapaamuotoinen hakemus mahdollisine lääkärintodistuksineen / asiantuntijalausuntoineen osoitetaan sivistyspalvelujen talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neroselle puh. 050 390 4213. Kuljetuksissa noudatetaan Hämeenkyrön kunnan koululaiskuljetuksia koskevia periaatteita, jotka ovat luettavissa Hämeenkyrön kunnan internetsivuilta (www.hameenkyro.fi).

Päätökset kuljetuksista tekee talous- ja hallintopäällikkö Liisa Neronen. Kuljetuksissa neuvoo koulusihteeri Tarja Virtanen-Öhman/Silja Heikkinen 050 502 3137 ja Sasi-Mahnala alueella myös koulusihteeri Silja Heikkinen 040 133 0452. Aikatauluista ja kuljettajien yhteystiedoista tiedotetaan elokuun ensimmäisellä viikolla.

Koska esiopetus on velvoittavaa, on suunniteltuihin poissaoloihin pyydettävä lupa. 1-5 päivän poissaoloon luvan antaa oman ryhmän opettaja ja yli 5 päivän poissaoloon lupa pyydetään päiväkodin johtajalta.

Viestintäkanavana eskareilla käytetään Päikkyä ja täydentävää varhaiskasvatusta tarvitsevien hoitoajat ilmoitetaan Päikyn kautta, samalla tavalla kuin nuoremmillakin lapsilla varhaiskasvatuksessa. Esiopetusikäisten loma-anomukset ja mahdolliset tuen päätökset tehdään Wilmaan.

Tutustuminen esiopetukseen on ma 23.5.2022 klo 18-19  kaikissa esiopetusryhmissä. Huoltajat ovat tervetulleita tutustumaan tiloihin ja henkilöstöön yhdessä oman eskarilaisen kanssa.

Lasten tukeen liittyvissä asioissa ryhmissä toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajat. Lisäksi esiopetusikäisiä palvelevat koulukuraattori ja koulupsykologi.

Vanhempainillat järjestetään kaikissa esiopetusryhmissä elo-syyskuun aikana.

Esiopetukseen liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä päiväkotien johtajiin.

**********************************************

Heinijärven esiopetusryhmä

Päiväkodin johtaja Mari Kola 050 5984947, mari.kola@hameenkyro.fi

Sasin esiopetusryhmät

Päiväkodin johtaja Mari Kola 050 5984947, mari.kola@hameenkyro.fi

Kirkonkylän päiväkodin ja Kyröskosken koulun esiopetusryhmät

Päiväkodin johtaja Marjo Vulli 050 5518987, marjo.vulli@hameenkyro.fi

Pilke Väinämöisen esiopetusryhmä

Päiväkodin johtaja Milla Laakso 040 457 8946, milla.laakso@pilkepaivakodit.fi